Ministerstwo Środowiska opublikowało wstępne informacje dotyczące debaty nt. problemu nadmiernego hałasu w polskich miastach. Debata na temat skutecznej ochrony przed hałasem odbędzie się 11 grudnia. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną stanowiska stron zainteresowanych rozwiązaniem tego problemu, m.in. innych resortów, inwestorów i ekspertów, a w wyniku dyskusji także propozycje rozwiązań.
Plan ochrony przed hałasem i ekranami akustycznymi to kontynuacja działań Ministerstwa Środowiska, rozpoczętych przez wprowadzenie nowego rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego dopuszczalne poziomy hałasu.

Skala problemu – z jednej strony nadmiernego hałasu, a z drugiej – stosowanych często w nadmiarze ekranów akustycznych – jest bardzo duża i złożona Do ministerstwa docierają liczne sygnały w sprawie ekranów akustycznych. Z jednej strony mamy mieszkańców, którzy nie chcą być zamknięci za ekranami akustycznymi. Z drugiej strony tych, którym dzięki ekranom komfort życia się poprawił. Do tego dochodzą głosy inwestorów czy zarządów województw. W trakcie debaty pokażemy złożoność problemu, ale też konkretne propozycje Ministerstwa Środowiska zmierzające do jego rozwiązania. Mam nadzieję, że debata ma także szanse przyspieszyć opracowanie rozwiązań innych podmiotów i instytucji, których kompetencje składają się na rozwiązanie problemu hałasu w Polsce – mówi Beata Jaczewska, wiceminister środowiska.