"Polska dla Bałtyku" to cykl spotkań dla władz lokalnych, przedsiębiorców i mieszkańców terenów nadmorskich, zorganizowany przez resort środowiska i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Główny inspektor ochrony środowiska Andrzej Jagusiewicz powiedział w poniedziałek, że kwestie ochrony Bałtyku dotyczą całej Polski, ponieważ cały obszar kraju jest zlewiskiem morza. "Wszystkie zanieczyszczenia, które uwalniamy, wcześniej czy później mogą trafić do Bałtyku. Każdy z nas myje się, każdy pierze, każdy z nas zmywa naczynia - uwalniane wtedy substancje zagrażają Bałtykowi najbardziej. W substancjach, których do tego używamy, zawarty jest fosfor. Są to biogeny powodujące eutrofizację, czyli tzw. przeżyźnienie wód Bałtyku; zakwit glonów i w konsekwencji niszczenie ekosystemu morskiego" - powiedział.

Według Jagusiewicza, na eutrofizację mają wpływ również uwalniane z miast ścieki komunalne. Poza substancjami takimi jak fosfor zawarty w detergentach, zawierają one jeszcze związki azotu.

Kolejnym zagrożeniem dla Morza Bałtyckiego jest zalegająca na dnie broń chemiczna. Szacuje się, że jest jej do 50 tys. ton - powiedział Jagusiewicz. Jest to broń, która była używana na morzu w działaniach wojennych, ale również świadomie zatapiana po I i II wojnie światowej. Substancje uwalniane z broni chemicznej mogą przedostawać się do ryb spożywanych przez ludzi - podkreślił.

Jagusiewicz ocenił stan czystości wód Bałtyku jako "stabilny, ale niezadowalający". Jego cechy ekologiczne czy środowiskowe nie pogarszają się, ale pozostają w tym samym miejscu. Podkreślił, że trzeba to zmienić.

Kolejne spotkania w ramach akcji odbędą się w: Kołobrzegu, Gdańsku i Olsztynie.

Wśród działań rządu na rzecz poprawy jakości wód Bałtyku jest m.in. Bałtycki Plan Działań (BPD), przyjęty w 2007 r. Jego celem jest stopniowa redukcja związków azotu i fosforu pochodzących np. z instalacji komunalnych czy rolnictwa, które przyczyniają się do eutrofizacji morza. W ramach tego projektu został opracowany Wstępny Krajowy Program Wdrażania Bałtyckiego Planu Działań HELCOM, w ramach którego powstają nowe sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz modernizowane są istniejące.

Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady UE z marca br., w Unii Europejskiej będą obowiązywały dwa ograniczenia dotyczące fosforanów w detergentach. Od 30 marca 2013 roku będą dotyczyć środków przeznaczonych do prania, a od pierwszego stycznia 2017 roku - środków do zmywarek. 

res/ je/ jra/