Senat chce poprawek w ustawie antysmogowej

Środowisko

Senat zaproponował poprawki do tzw. ustawy antysmogowej. Jedna ma pozwolić samorządom dopuścić stosowanie urządzeń np. filtrów, które przyczynią się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń na danym...

07.08.2015

Odpady z tartaku można zamienić w energię

Środowisko

Ponad jedna czwarta objętości drewna przetwarzanego przez tartak staje się odpadem, za którego składowanie i transport trzeba płacić. To drewno można jednak przetwarzać na biomasę i wykorzystywać do...

07.08.2015

Senat chce poprawek w ustawie dot. budowy czynszówek

Budownictwo

Senat zaproponował kilka poprawek do ustawy dot. programu budowy czynszówek. Dzięki jednej z nich BGK mógłby wystąpić m.in. do ministra finansów o dopłatę, kiedy koszt obsługi programu będzie...

07.08.2015

Senat za poprawkami do ustawy o rewitalizacji

Budownictwo

Senatorowie zaproponowali kilka poprawek doprecyzowujących do ustawy która ma umożliwić kompleksową odnowę obszarów zdegradowanych społecznie i infrastrukturalnie. W Polsce zdegradowanych jest ok. 20...

07.08.2015

Nowe prawo lepiej ochroni nękanych lokatorów kamienic

Budownictwo

Zwiększenie ochrony lokatorów zmuszanych do opuszczania mieszkań i nękanych przez właścicieli kamienic - zakłada nowelizacja m.in. Kodeksu karnego i prawa budowlanego. W piątek Senat zaproponował do...

07.08.2015

UOKiK ostrzeże o nieuczciwej firmie

Korzystanie z tajemniczego klienta, możliwość publikowania w publicznym radiu i telewizji ostrzeżeń na temat istotnych zagrożeń na rynku czy też prawo do wyrażania poglądu w indywidualnej sprawie...

07.08.2015

Najmniejsze firmy silne innowacjami

W ciągu trzech lat innowacje wprowadziło prawie 60 procent polskich mikroprzedsiębiorstw.Najmniejszych mikrofirm jest w Polsce według ostatnich dostępnych danych 1,69 mln - czytamy w Rzeczpospolitej.

07.08.2015

KE chce poprawić pozycję kobiet na rynku pracy

Komisja Europejska pracuje nad nowymi dyrektywami, które zwiększyłyby udział kobiet na rynku pracy.Mimo że niektóre państwa członkowskie są niechętne, aby otrzymać nowe dyrektywy, Bruksela jest...

07.08.2015

NFOŚiGW dofinansuje usuwanie odpadów

Środowisko

Na usunięcie odpadów, zagrażających nieodwracalnym szkodom w środowisku oraz życiu lub zdrowiu ludzi, można wziąć dofinansowanie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia...

07.08.2015

Zatrudniasz? Nie zapomnij tego wpisać do umowy

Umowa jest potwierdzeniem nawiązania stosunku pracy, a także kształtuje i reguluje zasady współpracy między jej stronami. To pracodawca zatrudniający w swojej firmie pracowników odpowiedzialny jest...

07.08.2015

Przedsiębiorca może obniżyć stawki amortyzacyjne

Przedsiębiorca w trakcie używania danego środka trwałego może wielokrotnie obniżać stawkę amortyzacyjną. Bez podania przyczyny może także wrócić do stawki podstawowej, wynikającej z wykazu stawek...

06.08.2015

Coraz więcej mieszkań na rynku, spadną ceny?

Budownictwo

Deweloperzy wprowadzają do sprzedaży coraz więcej mieszkań. Czy popyt będzie tak duży by zrównoważyć rosnącą podaż? Czy ceny pozostaną bez zmian? Analitycy portalu nieruchomości Dompress.pl...

06.08.2015

Prezydent podpisał specustawę przesyłową

Budownictwo

Przyspieszenie budowy sieci energetycznych o strategicznym znaczeniu - taki ma być efekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, którą w środę...

06.08.2015

Małe firmy mają problem z odzyskiwaniem należności

Aż 84 proc. polskich firm ma problemy z egzekwowaniem należności od kontrahentów, a najgorzej radzą sobie z tym najmniejsze firm, które na opłacenie faktur muszą czekać średnio aż 4 miesiące -...

06.08.2015