MŚ: Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Środowisko

W tym roku Polska po raz pierwszy włączyła się w ogólnoeuropejską inicjatywę pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Jej głównym zadaniem jest inicjowanie działań promujących i wspierających...

16.04.2015

Dalsza pomoc z PFRON w zamian za trzyletni raport

Pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie przekaże do końca kwietnia do Funduszu sprawozdania o swoich finansach z ostatnich trzech lat, straci prawo do dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych...

16.04.2015

Przedsiębiorcy biją rekord w handlu z Niemcami

Według danych Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie polsko-niemieckie obroty handlowe osiągnęły w zeszłym roku 79 mld euro. Eksport do Niemiec był wyższy aż o 9,5 proc....

16.04.2015

Małe firmy coraz częściej tworzą grupy zakupowe

Małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej wspólnie kupują towary i usługi. Dzięki tworzeniu grup zakupowych firmy mają znacznie silniejszą pozycję negocjacyjną z dostawcami. Takie rozwiązanie na...

16.04.2015

Ścieki przemysłowe bez heksachlorobenzenu

Środowisko

Opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz....

16.04.2015

Jak przygotować biznesplan?

Małe i średnie firmy

Biznesplan jest planem strategicznym, zawierającym analizę rynku dla potrzeb określonych w nim założeń. Zasadniczo stanowi on informację dla inwestora zewnętrznego, ale też udziałowca. Dlatego...

15.04.2015

Polskie firmy powinny stawiać na wiedzę i nowe rynki

Aspektem decydującym o sukcesie polskich firm na rynkach światowych była przede wszystkim cena. Obecnie istotną rolę pełni konkurencja technologiczna oraz znajomość rynków. Szansę na sukces zwiększa...

15.04.2015

Firmy zawalczą o tytuł "Kreatora miejsc pracy"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło drugą edycję konkursu pod hasłem Kreator miejsc pracy. O tytuł najlepszego pracodawcy mogą walczyć udział zarówno małe, jak i średnie oraz duże...

15.04.2015

NIK: nieskuteczna ochrona brzegów morskich

Środowisko

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak urzędnicy radzą sobie z przeciwdziałaniem degradacji brzegów morskich na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Kontrola wykazała, że brzegi morskie nie były...

15.04.2015

Powstanie druga jezdnia S3 z Sulechowa do Zielonej Góry

Budownictwo

10 kwietnia 2015 r. GDDKiA podpisała umowę z firmą Strabag na realizację budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku od Sulechowa do węzła Zielona Góra Północ o długości 13,4 km i wartości...

15.04.2015

Nowoczesna e-administracja ułatwi prowadzenie firmy

Tegoroczna edycja konferencji e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015 r.) poświęconajest usługom elektronicznym, udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne. Zaprezentowane zostały...

14.04.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski