Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy przedstawiła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2016-2018. Hickiewicz zapowiedziała, że PIP będzie wspierać pracodawców w dążeniu do ograniczania zagrożeń skutkujących wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, zgodnie ze strategią Unii Europejskiej dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020. W zadaniach kontrolnych priorytetem pozostaje problematyka nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia nadużywania umów prawa cywilnego), a także czasu pracy, w tym w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska zawodowego. Nadal inspektorzy pracy będą sprawdzać, czy przestrzegane jest prawo wobec pracowników tymczasowych. Działania kontrolne będą uzupełniane różnorodnymi formami edukacji.

W ramach działań długofalowych na lata 2016-2018 inspektorzy kontrolować będą m.in. prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych, stosowanych często w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Ocenią skalę omijania i naruszania przepisów art. 231 Kodeksu pracy przy stosowaniu outsourcingu pracowniczego. Planowane są także kontrole i doradztwo w zakresie obniżenia poziomu ryzyka w zakładach objętych wzmożonym nadzorem i zarządzania ryzykiem w zakładach o największej liczbie wypadków przy pracy. Prowadzona ma być kampania prewencyjno-kontrolna na rzecz ograniczenia zagrożeń zawodowych w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna.

Wśród zadań bieżących na rok 2016 znalazły się kontrole przestrzegania znowelizowanych przepisów o umowach terminowych, które wejdą w życie w pierwszej połowie 2016 r. Przewidziane są ponadto specjalistyczne kontrole w zakładach różnych branż, ukierunkowane na ochronę zdrowia osób świadczących pracę w warunkach przekroczenia NDS lub NDN czynników szkodliwych (z uwzględnieniem aspektu czasu pracy takich osób).


Omawiając zadania stałe Iwona Hickiewicz zwróciła uwagę na badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i kontrolę stosowania środków zapobiegawczych, sprawdzanie przygotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy, a także planowe kontrole (wsparte programami edukacyjnymi) w sektorach wysokiego ryzyka, w tym w budownictwie, gdzie prowadzone są również tzw. krótkie kontrole skoncentrowane na likwidacji bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia pracowników budowlanych.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz [EBOOK PDF]
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 


(pip.gov.pl)