Zgodnie z art. 130 § 2 kodeksu pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Powyższa regulacja jest dla pracowników podstawą do uzyskania dodatkowego dnia wolnego w przypadku, gdy w danym roku święto przypada w sobotę. W 2015 r. występują dwa takie święta.

Pierwsze przypadało na dzień 15 sierpnia, czyli  Święto Wniebowzięcia Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej, drugie to Boże Narodzenie, czyli 26 grudnia - Wskazana zasada obowiązuje od 8 października 2012 r. i jest skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r., sygn. akt K 27/11. Należy pamiętać, że dzień wolny od pracy powinien być wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego, w którym to święto przypadło. Może on zatem poprzedzać dzień świąteczny, bądź następować po nim.

Zmiany w prawie pracy w 2016 r. Czy wiesz co Cię czeka

Kiedy oddać dzień wolny?
Zasadniczo, termin dodatkowego dnia wolnego dla pracowników powinien wyznaczyć pracodawca, tak samo jak ustala on harmonogram pracy. Warto jednak wspomnieć, że przełożony nie ma obowiązku ustalać tego terminu ze swoją załogą. Nie musi być to także ten sam dzień dla wszystkich zatrudnionych w  firmie. Taki stan rzeczy jest ułatwieniem dla pracowników, którzy nie muszą martwić się np. o składanie wniosków o udzielenie dnia wolnego w zamian za święto przypadające sobotę.
Dowiedz się więcej z książki

Meritum Prawo Pracy 2016

  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Pracodawca, który nie chce narzucać terminu dnia wolnego może przychylić się do propozycji pracowników. Należy pamiętać, że powinni oni każdorazowo uzgodnić powyższe ze swoim przełożonym.