Unia Europejska ułatwi firmom pozyskiwanie finansowania niezbędnego do inwestycji. Zmiany przepisów...
Katarzyna Bogucka
23.01.2014
Brak dowodu zakupu jedynie znikomej ilości sadzonek uznaje się za drobną niezgodność i nie pociąga...
Anna Dudrewicz
23.01.2014
Środowisko
W 2013 r. dokonano sprzedaży usługi. W 2014 r. okazało się, że pobrano nienależną kwotę za usługę w...
Ekspert księgowo-kadrowy
23.01.2014
Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych...
Ekspert księgowo-kadrowy
22.01.2014
Zaproponowany przez KE 40-proc. cel redukcji emisji CO2 do 2030 r. nie jest zbieżny z interesami...
PAP
22.01.2014
Środowisko
Europosłowie PO są zadowoleni z projektu KE ws. pakietu energetyczno-klimatycznego, a ci z PiS są...
PAP
22.01.2014
Środowisko
Ograniczanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń nawozami z pól i nawozami naturalnymi...
PAP
22.01.2014
Środowisko