W ramach tego projektu, organizatorzy pomagają gminom planować ochronę i kształtowanie zadrzewień oraz edukować społeczeństwo na temat znaczenia drzew dla przyrody, krajobrazu i ludzi.

Podczas podsumowania realizacji projektu na Warmii i Mazurach zaprezentowano wyniki badań, inwentaryzacji i ekspertyz dotyczących zadrzewień w gminach uczestniczących w projekcie: Giżycko, Miłki i Wydminy. Wskazano przykłady rozwiązań problemów związanych z zadrzewieniami przydrożnymi w powiecie giżyckim. Omówiono również perspektywy ochrony i rekonstrukcji zadrzewień w aspekcie techniczno-finansowym oraz edukacyjnym. Przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie omówił wpływ inwestycji drogowych w województwie warmińsko-mazurskim na zachowanie, we właściwym stanie ochrony, populacji gatunków chronionych i ich siedlisk.

Więcej informacji o projekcie „Drogi dla Natury - kampania na rzecz zadrzewień": www.aleje.org.pl.