Rejonizacja hodowli koni.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 26 października 1973 r.
w sprawie rejonizacji hodowli koni.

Na podstawie art. 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1960 r. Nr 54, poz. 310 i z 1963 r. Nr 22, poz. 113) zarządza się, co następuje:
§  1.
Uznaje się za odpowiednie do hodowli na obszarze całego kraju:
1)
konie ras szlachetnych: małopolskiej, wielkopolskiej, śląskiej, pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej i czystej krwi angloarabskiej,
2)
konie ras prymitywnych: huculskiej i konik polski.
§  2.
Uznaje się za odpowiednie do hodowli konie ras zimnokrwistych i ich pochodnych na terenie:
1)
województwa białostockiego,
2)
województwa gdańskiego,
3)
województwa kieleckiego w powiatach: białobrzeskim, iłżeckim, kieleckim, koneckim, kozienickim, lipskim, opoczyńskim, przysuskim, radomskim, szydłowieckim i zwoleńskim,
4)
województwa koszalińskiego z wyjątkiem powiatu złotowskiego,
5)
województwa krakowskiego w powiatach: nowotarskim, suskim i żywieckim,
6)
województwa lubelskiego w powiatach: bialskim, parczewskim i włodawskim,
7)
województwa łódzkiego w powiatach: brzezińskim, kutnowskim, łowickim, łódzkim, rawskim i skierniewickim,
8)
województwa olsztyńskiego,
9)
województwa opolskiego w powiatach: głubczyckim, grodkowskim, nyskim, prudnickim i raciborskim,
10)
województwa rzeszowskiego w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, krośnieńskim i przemyskim,
11)
województwa szczecińskiego,
12)
województwa warszawskiego, z wyjątkiem powiatów: ciechanowskiego, makowskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego i żuromińskiego,
13)
województwa wrocławskiego w powiatach: bystrzyckim, kłodzkim, noworudzkim, strzelińskim i ząbkowickim,
14)
miast Łodzi i Warszawy.
§  3.
W miastach stanowiących powiaty uznaje się za odpowiednie do hodowli konie ras utrzymywanych na terenie powiatów, z których te miasta zostały wyłączone.
§  4.
Tracą moc zarządzenia Ministra Rolnictwa:
1)
z dnia 6 stycznia 1969 r. w sprawie rejonizacji hodowli koni (Monitor Polski Nr 2, poz. 16),
2)
z dnia 16 kwietnia 1969 r. w sprawie organizacji ośrodków hodowli koni oraz zniesienia ośrodków hodowli innych zwierząt gospodarskich (Monitor Polski Nr 17, poz. 146).
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1973 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021