Wspólne rady narodowe dla miast i powiatów.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 29 września 1973 r.
w sprawie wspólnych rad narodowych dla miast i powiatów.

Na podstawie art. 34 ust. 3 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwala się, co następuje:
§  1.
Od dnia 9 grudnia 1973 r. organem władzy państwowej będzie wspólna rada narodowa w następujących jednostkach podziału terytorialnego stopnia powiatowego:

w województwie bydgoskim:

1) m. Grudziądz i pow. grudziądzki

2) m. Inowrocław i pow. inowrocławski;

w województwie gdańskim:

3) m. Tczew i pow. tczewski;

w województwie kieleckim:

4) m. Starachowice i pow. iłżecki;

w województwie poznańskim:

5) m. Gniezno i pow. gnieźnieński

6) m. Kalisz i pow. kaliski

7) m. Konin i pow. koniński

8) m. Leszno i pow. leszczyński

9) m. Ostrów Wielkopolski i pow. ostrowski;

w województwie rzeszowskim:

10) m. Stalowa Wola i pow. stalowowolski;

w województwie szczecińskim:

11) m. Stargard Szczeciński i pow. stargardzki;

w województwie wrocławskim:

12) m. Jelenia Góra i pow. jeleniogórski

13) m. Legnica i pow. legnicki

14) m. Świdnica i pow. świdnicki

15) m. Wałbrzych i pow. wałbrzyski.

§  2.
Właściwe wojewódzkie rady narodowe i ich prezydia podejmą czynności przygotowawcze potrzebne dla wprowadzenia w życie postanowień zawartych w § 1.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 września 1973 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021