Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 19 lipca 1968 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1.
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres obowiązywania Data
ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie konstrukcji i produkcji:
1 68/3622-08 Samochody ciężarowe. Kabiny. Miejsce pracy kierowcy. Wymiary i wymagania. 8 kwietnia 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
przez Ministra Przemysłu Ciężkiego:
w zakresie wykonania i odbioru:
2 64/1076-01 Żaroodporne dyfuzyjne powłoki aluminiowe na stali, staliwie i żeliwie otrzymywane przy zastosowaniu metalizacji natryskowej. Warunki wykonania i odbioru. 24 kwietnia 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki:
w zakresie produkcji:
3 68/8441-10 Poręcze gimnastyczne. 13 maja 1968 r. 1 września 1968 r.
4 68/8441-11 Konie gimnastyczne. 20 kwietnia 1968 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych:
w zakresie projektowania, produkcji i montażu:
5 64/8864-12 Centralne ogrzewanie. Rozdzielacze do kotłów żeliwnych. 30 listopada 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie projektowania i produkcji:
6 68/8961-09 Rurociągi przemysłowe. Łuki stalowe segmentowe spawane. 9 maja 1968 r. 1 października 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego:
w zakresie produkcji i obrotu:
7 68/6733-05 Ciasto wapienne. 17 maja 1968 r. 1 października 1968 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
8 64/0824-06 Miedź kadmowa MD1. Pręty. 18 marca 1964 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie projektowania:
9 67/2111-01 Dźwignice hutnicze. Zderzaki sprężynowe dwustronne. Główne wymiary. 30 grudnia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie projektowania i konstrukcji:
10 67/2747-01 Automatyka hutnicza. Szafy stycznikowe wysokie. Główne wymiary. 23 sierpnia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
11 67/2747-02 Armatura gazowa i powietrzna energetyki hutniczej. Wymiary kołnierzy. Ciśnienie nominalne do 16 kG/cm2. 16 listopada 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektrotechnicznego i Teletechnicznego "Unitra":
w zakresie produkcji i obrotu:
12 68/3222-05 Telefoniczne łącznice ręczne CB. Wymagania i badania. 30 kwietnia 1968 r. 1 stycznia 1970 r.
13 68/3271-50 Lampy elektronowe spustowe. Metody badań elektrycznych. 10 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
14 68/3271-51 Oporniki fotoelektryczne. Wymagania i badania. 10 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
15 68/3275-01 Elementy półprzewodnikowe germanowe i krzemowe. Szeregi pomiarowe. 10 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
16 68/3282-01 Urządzenia teletechniczne. Przekaźniki B-2. Wspólne wymagania i badania. 10 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa:
w zakresie produkcji i odbioru:
17 68/4022-05 *) Pomocnicze materiały odlewnicze.

Modyfikatory do stopów

aluminium. Moda 1.

22 kwietnia 1968 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
18 68/4022-06 - Środek ochronny do topienia

aluminium i jego stopów. Topal

1.

22 kwietnia 1968 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
19 68/4022-08 - Środek ochronny do topienia

brązów. Brązotop 1.

22 kwietnia 1968 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
20 68/4022-09 - Środek ochronny do topienia

mosiądzów. Mosiądzotop 1.

22 kwietnia 1968 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
21 68/4028-04 *) Analiza chemiczna modyfikatorów

do stopów aluminium. Oznaczanie

fosforu.

22 kwietnia 1968 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
22 68/4028-05 - Oznaczanie tytanu. 22 kwietnia 1968 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
23 68/4028-06 Analiza chemiczna modyfikatorów i środków ochronnych do topienia stopów aluminium. Oznaczanie fluoru. 22 kwietnia 1968 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
24 68/4028-07 Analiza chemiczna modyfikatorów do stopów aluminium. Oznaczanie sodu. 22 kwietnia 1968 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
25 68/4028-08 Analiza chemiczna środków ochronnych do topienia stopów miedzi. 22 kwietnia 1968 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
w zakresie produkcji:
26 68/1926-01 Glebogryzarki. Noże. 20 maja 1968 r. 1 lipca 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi:
w zakresie metod badań:
27 67/1522-01 *) Obrabiarki do metali. Ogólne

warunki pomiarów sztywności

statycznej obrabiarek.

13 kwietnia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
28 67/1522-02 - Pomiar sztywności statycznej

tokarek. Warunki i sposób

pomiaru.

13 kwietnia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:
w zakresie produkcji:
29 68/3083-31 Maszyny elektryczne wirujące okrętowe. Wymagania i badania. 6 kwietnia 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej:
w zakresie produkcji:
30 68/6144-11 *) Produkty organiczne. Benzoesan

metylu.

30 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
31 68/6144-12 - Antranilan etylu. 30 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
32 68/6144-13 - Octan linalilu. 30 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
33 68/6144-14 - Octan geranylu. 30 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
34 68/6144-15 - Nerolina sublimowana. 30 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego:
w zakresie produkcji:
35 68/3076-05 Polwinit do przewodów elektrycznych. 26 kwietnia 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
36 68/6055-03 Pestycydy. Cynkotox. 26 kwietnia 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
37 68/6069-08 Środki pomocnicze. Sapomir K. 26 kwietnia 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
w zakresie metod badań:
38 68/6042-01 Pasty pigmentowe "Wokol" do krycia skór. Metody badań. 27 kwietnia 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
39 68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego. 20 marca 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych:
w zakresie projektowania i produkcji:
40 68/2252-02 Wymienniki ciepła. Kompensatory soczewkowe Dw 600-2000 mm. Wymiary i wielkości charakterystyczne. 24 maja 1968 r. 1 października 1968 r.
w zakresie produkcji:
41 68/2214-10 Dławice do wałów mieszadeł pionowych dnom = 30÷100 mm. 24 maja 1968 r. 1 października 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego:
w zakresie produkcji:
42 68/6616-07 Płyty gumowe z przekładkami z tkaniny. 20 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Ogólnokrajowego Zjednoczenia Przemysłu Piekarniczego:
w zakresie produkcji:
43 68/2600-03 Zdobniki ciastkarskie. Wymagania ogólne. Główne wymiary. Badania. 27 maja 1968 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego "Polskie Nagrania":
w zakresie produkcji:
44 68/8281-01 Oryginał płyty gramofonowej drobnorowkowej. Wymagania i badania techniczne. 27 kwietnia 1968 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
w zakresie produkcji:
45 68/7351-20 Opakowania transportowe tekturowe. Pudła do odbiorników radiowych i telewizyjnych. Wymagania i badania. 16 marca 1968 r. 1 października 1968 r.
46 68/8542-01 Atramenty. 20 kwietnia 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
47 68/8543-03 Wkłady do długopisów. Wymagania i badania. 18 marca 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:
w zakresie produkcji i metod badań:
48 68/7326-10 Papiery workowe. 3 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
49 68/7333-02 Wytwory papiernicze. Bibułka kondensatorowa. 10 czerwca 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
w zakresie metod badań:
50 68/7308-11 Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań fizycznych. Oznaczanie gładkości. 3 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszynowego Leśnictwa:
w zakresie produkcji:
51 68/1611-01 *) Obrabiarki do drewna. Zapadki

przeciwodrzutowe.

8 maja 1968 r. 1 października 1968 r.
52 68/1611-02 - Przekładki zapadek

przeciwodrzutowych.

8 maja 1968 r. 1 października 1968 r.
w zakresie projektowania:
53 68/1611-03 - Szlifierki walcowe. Walce.

Wymiary główne i

przyłączeniowe.

8 maja 1968 r. 1 października 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych:
w zakresie produkcji i obrotu:
54 68/7598-10 Taśmy tkane. Taśmy pokrowcowe. 13 maja 1968 r. 1 października 1968 r.
w zakresie metod badań:
55 68/7640-05 Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. Wyroby kapelusznicze. Wyznaczanie kurczliwości. 8 kwietnia 1968 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Budowlano-Montażowych Przemysłu Lekkiego:
w zakresie projektowania i konstrukcji:
56 68/1859-12 *) Maszyny włókiennicze. Koła

zębate o zębach prostych wału

korbowego i przerzutowego do

krosien z górnym biciem.

30 maja 1968 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji:
57 68/1859-10 - Łożyska górne wrzecion

przerzutowych do krosien

mechanicznych z górnym biciem

- typu angielskiego.

15 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
58 68/1859-09 - Zespoły mocujące bijak na

wrzecionie przerzutowym do

krosien z górnym biciem.

31 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
59 68/1859-11 - Pierścienie oporowe wrzecion

przerzutowych do krosien z

górnym biciem.

16 maja 1968 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Centrali Surowców Włókienniczych i Skórzanych:
w zakresie produkcji i obrotu:
60 68/7713-11 Skóry surowe zwierząt futerkowych. Skóry borsuków. 30 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tkanin Jedwabnych i Dekoracyjnych:
w zakresie produkcji i obrotu:
61 68/7518-06 Odpadki jedwabne. 22 maja 1968 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych:
w zakresie produkcji i obrotu:
62 68/1822-24 Maszyny włókiennicze. Chomątka tkackie. 29 stycznia 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
63 68/7753-05 *) Ochrony osobiste skórzane.

Naramienniki.

19 marca 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
64 68/7753-06 - Ochraniacze na piersi. 19 marca 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
w zakresie metod badań:
65 68/5411-03 Wyroby azbestowe. Wyznaczanie zmian naprężeń w płaskich uszczelkach. 18 marca 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przędzalń Czesankowych:
w zakresie produkcji:
66 67/7542-05 Czesanka argonowa. Wymagania techniczne i stopnie jakości. 10 czerwca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
67 67/7542-06 Czesanka elano-wełniana. Wymagania techniczne i stopnie jakości. 10 czerwca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
68 67/7542-07 Czesanka elano-argonowa. Wymagania techniczne i stopnie jakości. 10 czerwca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
69 67/7567-03 Włóczka. Stopnie jakości. 10 czerwca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
70 67/7542-08 Czesanka wełniana. Metody ustalania wydajności w stosunku do wełny pranej. 1 sierpnia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:
w zakresie produkcji i odbioru:
71 68/3231-06 *) Telekomunikacyjne linie

napowietrzne na słupach struno-

betonowych. Wsporniki i nakładka

do umocowania pomostu kablowego.

16 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
72 68/3231-07 - Konstrukcje do umocowania

skrzynek kablowych 30- i 60-

parowych.

23 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
73 68/3238-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe. Ubijaki. 16 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego:
w zakresie produkcji:
74 67/8015-15 Wędliny i wyroby wędliniarskie z dodatkiem substytutów. Proces produkcyjny. 20 listopada 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
75 67/8017-05 Konserwy w opakowaniach szklanych. Proces produkcyjny. 25 sierpnia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji i obrotu:
76 67/8015-16 Wędliny i wyroby wędliniarskie z dodatkiem substytutów. 23 grudnia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego:
w zakresie produkcji:
77 68/5990-04 Guma do wyrobów ortopedycznych. Wymagania i badania. 4 kwietnia 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
78 68/5993-21 *) Protezy i aparaty. Lej drewniany

z kostką do protez podudzia.

15 stycznia 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
79 68/5993-22 - Opaska podsiedzeniowa. 7 lutego 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
80 68/5993-23 - Opaska podkolanowa. 7 lutego 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
81 68/5995-01 *) Wyroby ortopedyczne. Paski

skórzane.

15 stycznia 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
82 68/5995-02 - Obsady sprzączki. 15 stycznia 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
83 68/5995-03 - Wsuwki. 15 stycznia 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
84 68/5995-22 - Laski inwalidzkie metalowe. 15 stycznia 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
85 68/5995-23 - Podpończochy gumowe. 30 kwietnia 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego:
w zakresie produkcji:
86 68/5943-03 Meble szpitalne. Fotel do zabiegów kosmetycznych. 15 maja 1968 r. 1 stycznia 1969 r.
§  2.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 października 1968 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data
ustanowienia normy ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
1 67/1952-17 *) Mechanizmy tnące maszyn

żniwnych. Główka listew nożowych

kombajnów zbożowych.

28 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 116) 12 kwietnia 1968 r.
2 67/1952-18 - Grzbiety listew nożowych

kombajnów zbożowych.

28 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 116) 12 kwietnia 1968 r.
3 67/1952-19 - Listwy nożowe kombajnów

zbożowych. Zespoły.

28 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 116) 12 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa:
4 66/4021-10 Odlewnicze materiały formierskie. Bentonit mielony. 10 listopada 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 17, poz. 89) 18 kwietnia 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej:
5 64/6141-03 Przetwory tłuszczowe. Mydło do pralek w paście. 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 24, poz. 122) 30 maja 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych:
6 66/7127-02 Deseczki do produkcji ołówków. 10 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 17, poz. 89) 3 czerwca 1968 r.
7 67/7161-36 Opakowanie transportowe drewniane. Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy do marmolady. 29 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175) 3 czerwca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
8 66/7371-01 Klasery. Podstawowe wymagania i badania techniczne. 23 listopada 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 17, poz. 89) 19 kwietnia 1968 r.
9 62/7378-04 Papier śniadaniowy. 3 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 46) 19 kwietnia 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Produkcji Leśnej "Las":
10 66/9233-03 Produkty owocowe. Konserwy owocowe do mięsa. 20 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 224) 3 czerwca 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego:
11 66/8095-04 Wyroby cukiernicze trwałe. Czekolada nadziewana. Wymagania wspólne. 15 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 24, poz. 116) 2 maja 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Centrali Przemysłu Mięsnego:
12 63/8015-02 Wędliny i wyroby wędliniarskie. Transport. 17 sierpnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 64, poz. 300) 15 listopada 1967 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego:
13 64/5941-06 *) Meble szpitalne. Stolik do

narzędzi lekarskich.

17 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 78) 27 maja 1968 r.
14 64/5943-06 - Stół opatrunkowy. 20 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 131) 27 maja 1968 r.
15 64/5943-07 - Stół do badania dzieci. 20 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 131) 27 maja 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego:
16 64/5991-04 Narzędzia ortopedyczne. Dociskacz do nitów. 15 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38) 10 kwietnia 1968 r.
17 67/5993-16 Protezy i aparaty. Zaczep do wyrzutni kolana. 15 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 175) 10 kwietnia 1968 r.
18 64/5995-05 Wyroby ortopedyczne. Wkręty do kostki. 15 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38) 10 kwietnia 1968 r.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 46 zastępuje normę BN-62/8542-01 "Atrament do wiecznych piór.", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych dnia 30 sierpnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, poz. 375).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 50 zastępuje normę BN-66/7301-01 "Produkty przemysłu papierniczego. Metody badań fizycznych. Oznaczanie gładkości.", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego dnia 30 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323).
3.
Normy wymienione w § 1 lp. 81, 82 i 83 zastępują następujące normy:
1)
BN-63/5995-01 "*) Wyroby ortopedyczne. Paski skórzane.",
2)
BN-63/5995-02 "- Obsada sprzączki.",
3)
BN-63/5995-03 "- Wsuwki."

- ustanowione przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 16 października 1963 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 38).

§  4.
Traci moc z dniem 31 grudnia 1968 r. norma BN-66/7321-06 "Wytwory papiernicze. Papier i karton papeteryjny.", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego dnia 31 sierpnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323).
_________

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024