Zm.: rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Dz.U.79.9.58
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 18 kwietnia 1979 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230) zarządza się, co następuje:
§  1. Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 27 marca 1975 r. w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych (Dz. U. Nr 11, poz. 66) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 1979 r.
ZAŁĄCZNIK

WYKAZ CIEKÓW WODNYCH ZALICZONYCH DO URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH PODSTAWOWYCH

Lp. Nazwa cieku wodnego zaliczonego do urządzeń melioracji wodnych podstawowych Województwo Data zaliczenia
1 Kanał "Powa-Topiec" o długości 12.800 mb. łączący rzekę Powę i rzekę Topiec konińskie 30.XI.1959 r.
2 Potok "Łącza" o długości 9.130 mb. katowickie 30.XI.1959 r.
3 Doprowadzalniki A1, A2, A4 i rowy nr I, II, III, IV, V, VIII, 18 o łącznej długości 11.640 mb. na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego "Biebrza" łomżyńskie 30.XI.1959 r.
4 Rowy melioracyjne we wsi Chotcza o długości 6.000 mb. radomskie 30.XI.1959 r.
5 Rzeka Rokitnica na odcinku długości 13.900 mb. ciechanowskie 23.VIII.1960 r.
6 Kanał Bieliński na długości 12.900 mb. płockie i skierniewickie 23.VIII.1960 r.
7 W obiekcie Bagno: łomżyńskie 23.VIII.1960 r.
a) doprowadzalnik "B1" o długości 5.760

mb.

b) doprowadzalnik "A4" o długości 6.280

mb.

c) rów nr 50 o długości 2.320 mb.
d) doprowadzalnik "B2" o długości 2.156

mb.

e) odprowadzalnik "Grądy" o długości 2.640

mb.

f) odprowadzalnik "Szymański" o długości

6.440 mb.

8 Rów pod nazwą "Zielony Potok" na długości 7.035 mb. wrocławskie 13.IV.1962 r.
9 Rurociąg we wsi Polkajny o średnicy 1,0 m na długości 800 mb. olsztyńskie 13.IV.1962 r.
10 Rzeka Rudna na długości 13.500 mb. ostrołęckie 13.IV.1962 r.
11 W obiekcie Żelimucha I i II: koszalińskie 13.IV.1962 r.
a) rzeka Żelazna na długości 10.300 mb.
b) Rów Pomianowski na długości 11.260 mb.
c) Rów A7 na długości 2.470 mb.
12 Rów opaskowy przy wale rzeki Postomii w Lemierzycach (Opaskowy Lemierzyce) na długości 5.200 mb. gorzowskie 13.IV.1962 r.
13 Rów opaskowy przy wale rzeki Noteci w Górecku na długości 24.000 mb. gorzowskie 13.IV.1962 r.
14 Rów na gruntach wsi Siedlisko na długości 3.000 mb. zielonogórskie 13.IV.1962 r.
15 Rów (Kanał) Lubczyński na długości 5.000 mb. gorzowskie 13.IV.1962 r.
16 Kanał Stradzewski na długości 14.400 mb. płockie 13.IV.1962 r.
17 Struga Mamiak na długości 14.000 mb. olsztyńskie 13.IV.1962 r.
18 Rów pod nazwą "Kanał Skomack Wielki" o długości 2.000 mb. suwalskie 23.VI.1964 r.
19 Rów spod Stoczka o długości 8.900 mb. łomżyńskie 23.VI.1964 r.
20 W obiekcie "Zgniłobłoty": tarnowskie 23.VI.1964 r.
a) odpływ "C" o długości 5.400 mb., w tym

rurociąg o średnicy 0,8 m i długości

750 mb., rurociąg o średnicy 0,6 m i

długości 960 mb. oraz rów otwarty o

długości 3.690 mb.

b) odpływ "D" o długości 500 mb., w tym

rurociąg o średnicy 0,3 m i długości

220 mb. oraz rów otwarty o długości 280

mb.

c) odpływ "B" o długości 1.600 mb., w tym

rurociąg o średnicy 0,5 m i długości

1.020 mb. oraz rów otwarty o długości

580 mb.

d) odpływ "E" o długości 1.240 mb., w tym

rurociąg o średnicy 0,5 m i długości

715 mb. oraz rów otwarty o długości 525

mb.

e) odpływ "E1" o długości 1.500 mb., w tym

rurociąg o średnicy 0,3 m i długości

1.075 mb. oraz rów otwarty o długości

425 mb.

21 Potok Boguszowicki o długości 5.800 mb. w miastach Rybnik i Boguszowice katowickie 23.VI.1964 r.
22 Potok Chechelski w miejscowościach Poniszowice, Chechło i Proboszczowice o długości 7.800 mb. katowickie 23.VI.1964 r.
23 Potok Sierakowicki we wsiach Rachowice i Sierakowice o długości 10.300 mb. katowickie 23.VI.1964 r.
24 Pola irygowane ściekami miasta Wrocława: wrocławskie 21.X.1964 r.
a) kanał główny "A", doprowadzający ścieki

na pola irygowane Wrocław-Osobowice-

Rędzin-Świniary-Szewce od komory

wlotowej do stacji pomp Szewce wraz z

odgałęzieniem na kompleks Rędzin o

łącznej długości 11.500 mb.

b) kanał odwadniający "P" od ujścia do

rzeki Odry do komory rozdzielczej przy

szosie Lipa Piotrowska-Rędzin o

długości 2.500 mb.

c) kanał "Graniczny" odwadniający od

ujścia do rzeki Widawy do wsi

Kiełczówek o długości 5.300 mb.

d) osadniki wstępnego oczyszczania ścieków

na polach irygowanych Wrocław-

Osobowice-Rędzin-Świniary-Szewce w

ilości 13 sztuk

25 W obiekcie Tyśmienica IV i V doprowadzalnik "Dratów-Motycze" o długości 22.200 mb. lubelskie 2.VII.1965 r.
26 W obiekcie Tyśmienica V doprowadzalniki "A" i "F" o długości 9.340 mb. lubelskie 2.VII.1965 r.
27 W obiekcie Tyśmienica III doprowadzalnik "Nr V" o długości 6.380 mb. lubelskie 2.VII.1965 r.
28 W obiekcie Tyśmienica II-Ostrów doprowadzalnik "Nr 9" o długości 9.940 mb. lubelskie 2.VII.1965 r.
29 W obiekcie Bystrzyca - rolnicze wykorzystanie ścieków m. Lublina - doprowadzalnik "A2" o długości 380 mb. lubelskie 2.VII.1965 r.
30 W obiekcie Bystrzyca - rolnicze wykorzystanie ścieków m. Lublina - odprowadzalnik "A" o długości 16.200 mb. lubelskie 2.VII.1965 r.
31 W obiekcie Tyśmienica III-Krasne i Krzczeń - doprowadzalniki: "C" o długości 3.850 mb. oraz "Gęś-Czeberaki" o długości 8.124 mb. bialskopodlaskie i lubelskie 2.VII.1965 r.
32 W obiekcie Muława - doprowadzalnik "Nr II - Dawidy-Polubicze" o długości 5.450 mb. bialskopodlaskie 2.VII.1965 r.
33 W obiekcie zbiornik wodny "Mosty" - doprowadzalnik "Z-M" o długości 2.700 mb. bialskopodlaskie 2.VII.1965 r.
34 Ciek od Grabowca o długości 10.745 mb. białostockie 2.VII.1965 r.
35 Potok Skrzydłowicki o długości 13.000 mb. częstochowskie 26.X.1965 r.
36 Potok Pniowiecki o długości 3.400 mb. katowickie 26.X.1965 r.
37 Potok Olesieńka o długości 6.090 mb. tarnowskie 26.X.1965 r.
38 Rów Główno-Odmęcki o długości 5.140 mb. tarnowskie 26.X.1965 r.
39 Rów Hubeniecki o długości 12.250 mb. tarnowskie 26.X.1965 r.
40 Ciek Rudnik o długości 7.670 mb. w obiekcie "Rudnik" białostockie 26.X.1965 r.
41 Kanał doprowadzający "A" o długości 8.800 mb. i kanał doprowadzający "D" o długości 5.980 mb. w obiekcie "Mątwica-Kupiski Stare-Kupiski Nowe" łomżyńskie 26.X.1965 r.
42 Rów "B" o długości 8.000 mb. w obiekcie "Bagno-Pulwy" ostrołęckie 23.XI.1966 r.
43 Kanał Osiecki o długości 18.000 mb. siedleckie 23.XI.1966 r.
44 Rów "A" o długości 4.370 mb. w obiekcie "Brzeźce-Kletnia" lubelskie 23.XI.1966 r.
45 Rzeka Witka o długości 15.000 mb. w obiekcie "Kostrzyń Górny" siedleckie 23.XI.1966 r.
46 Rów "H" o długości 1.150 mb. w obiekcie "Grabnik" suwalskie 23.XI.1966 r.
47 Rurociąg o długości 1.740 mb. we wsi Bajerze toruńskie 23.XI.1966 r.
48 Potok Łowiczanka na odcinku długości 7.600 mb. bielskie 23.XI.1966 r.
49 Potok Czarczówka na odcinku długości 2.000 mb. bielskie 23.XI.1966 r.
50 Potok Olesieńka na odcinku długości 2.470 mb. - na odcinku od 6,09 km do 8,56 km od ujścia tarnowskie 23.XI.1966 r.
51 Rów "A" na odcinku długości 2.000 mb. w obiekcie "Łęczno-Kamosowo" koszalińskie 23.XI.1966 r.
52 Rurociąg betonowy o długości 275 mb. w obiekcie "Czarnowęsy-Byszyno" koszalińskie 23.XI.1966 r.
53 Struga Kozielicka (Kanał Kłobka) o długości 12.900 mb. legnickie 12.IV.1969 r.
54 Kanał Poraszyński o długości 6.908 mb. legnickie 12.IV.1969 r.
55 Struga Wojszyńska (Kanał Bielnik) o długości 5.124 mb. legnickie 12.IV.1969 r.
56 Kanał Borowski o długości 7.000 mb. legnickie 12.IV.1969 r.
57 Doprowadzalnik Strumienno-Czarnowo o długości 6.500 mb. zielonogórskie 12.IV.1969 r.
58 Rurociąg betonowy o średnicy 0,80 m we wsi Zanie Małe, o długości 640 mb. bydgoskie 12.IV.1969 r.
59 Odpływ "A" na odcinku 3.030 mb. we wsi Dywity, w tym rurociąg o średnicy 0,60 m i długości 840 mb. oraz rów otwarty o długości 2.190 mb. olsztyńskie 12.IV.1969 r.
60 W obiekcie "Bagno-Wizna": łomżyńskie 12.IV.1969 r.
a) odprowadzalnik "A" na odcinku długości

6.865 mb.

b) odprowadzalnik "C" na odcinku długości

11.460 mb.

c) odprowadzalnik "D" na odcinku długości

10.540 mb.

d) doprowadzalnik "AB" na odcinku długości

18.390 mb.

e) doprowadzalnik "C" na odcinku długości

6.360 mb.

f) doprowadzalnik "D" na odcinku długości

6.800 mb.

g) doprowadzalnik "IC" na odcinku długości

3.480 mb.

61 Kanał Arciechowski w dolinie Iłowskiej na odcinku długości 8.230 mb. płockie i skierniewickie 12.IV.1969 r.
62 W obiekcie Wieprz-Wola Sernicka - rolnicze wykorzystanie ścieków m. Lublina - doprowadzalnik "A" na długości 9.540 mb. lubelskie 11.XI.1970 r.
63 Ciek Sichowianka na długości 4.205 mb. legnickie 11.XI.1970 r.
64 Ciek S-15 w miejscowości Bierkowice na długości 2.985 mb. wałbrzyskie 11.XI.1970 r.
65 Ciek nr 1 w obiekcie Biel Parciacka na długości 7.000 mb. ostrołęckie 11.III.1972 r.
66 Rów opaskowy Ko-O (Kanał Jasienicki) na długości 15.500 mb. gorzowskie 11.III.1972 r.
67 Rów opaskowy Pd-39 (Kanał Gostkowice) na długości 620 mb. gorzowskie 11.III.1972 r.
68 Rów opaskowy Bg-A (kanały: Boguszyniec, Krótki, Oksza I) na długości 7.264 mb. gorzowskie 11.III.1972 r.
69 Rów opaskowy Bg-I (kanały: Kłopotowo, Prosty, Oksza) na długości 5.560 mb. gorzowskie 11.III.1972 r.
70 Rów Zosiniecki na długości 1.800 mb. gorzowskie 11.III.1972 r.
71 Rów Nawrocko (Kanał Wierzbnica) na długości 5.510 mb. gorzowskie 11.III.1972 r.
72 Kanał Granowo na długości 12.000 mb. gorzowskie 11.III.1972 r.
73 W obiekcie Rudka - doprowadzalnik nr 1 na długości 5.700 mb. bialskopodlaskie 6.VI.1973 r.
74 Ciek Młynówka w Sierakowicach na długości 2.220 mb. katowickie 6.VI.1973 r.
75 Rowy melioracyjne na odcinku granicznym z NRD między Pargowem a Myśliborzem Wielkim: szczecińskie 6.VI.1973 r.
a) odpływ nr 5 na długości 200 mb.
b) Rów "C" odpływ nr 2 na długości 600 mb.
c) odpływ nr 1 na długości 92 mb.
d) Rów Kościński (Linken) na długości

5.181 mb.

e) Rów Myśliborski "F" na długości 4.540

mb.

76 Ciek Witkówka na długości 1.600 mb. siedleckie 6.VI.1973 r.
77 Rów Janówka na odcinku ujściowym o długości 2.700 mb. olsztyńskie 30.IV.1975 r.
78 Ciek Goleszanka na długości 7.060 mb. piotrkowskie 30.IV.1975 r.
79 Rów H o długości 3.200 mb. na terenie Wiejskiej Niziny Chełmińskiej toruńskie 15.V.1979 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1979.9.58

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie zaliczenia niektórych cieków wodnych do urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
Data aktu: 18/04/1979
Data ogłoszenia: 08/05/1979
Data wejścia w życie: 15/05/1979