Przyjęcie przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r.

Dz.U.79.6.40
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 lutego 1979 r.
w sprawie przyjęcia przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem X Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 1966 r. Nr 52, poz. 315), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej dokumenty przyjęcia powyższej konwencji w niżej podanych datach:
Sri Lanka dnia 10 maja 1974 r.,

Ekwador dnia 30 czerwca 1975 r.,

Oman dnia 20 sierpnia 1975 r.,

Kenia dnia 12 września 1975 r.,

Papua Nowa Gwinea dnia 18 maja 1976 r.,

Wspólnota Bahamów dnia 22 lipca 1976 r.,

Seszele dnia 1 października 1976 r.,

Niemiecka Republika Demokratyczna dnia 11 listopada 1976 r.

Zgodnie z artykułem XI(b) konwencja weszła w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia odpowiednich dokumentów przyjęcia.

Ponadto podaje się do wiadomości, że powyższa konwencja została rozciągnięta przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii na

Bermudy dnia 27 maja 1975 r.

oraz przez Stany Zjednoczone Ameryki na następujące terytoria:

Strefa Kanału, Samoa Amerykańskie, Terytoria Powiernicze

na Oceanie Spokojnym dnia 9 września 1975 r.,

Wyspy Midway, Wake i Johnston dnia 18 marca 1976 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1979.6.40

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Przyjęcie przez szereg państw Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 17 czerwca 1960 r.
Data aktu: 23/02/1979
Data ogłoszenia: 31/03/1979
Data wejścia w życie: 31/03/1979