Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz w Protokole zmieniającym tę konwencję, sporządzonym w Hadze dnia 28 września 1955 r.

Dz.U.79.24.146
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 września 1979 r.
w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz w Protokole zmieniającym tę konwencję, sporządzonym w Hadze dnia 28 września 1955 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 38 Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz. U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49), oraz z artykułami XXI i XXIII Protokołu zmieniającego tę konwencję, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. 189), zostały złożone Rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dokumenty ratyfikacyjne bądź dokumenty przystąpienia do wyżej wymienionych konwencji i protokołu przez następujące państwa:
Chile - które złożyło dokument przystąpienia do powyższych konwencji i protokołu w dniu 2 marca 1979 r.; dokument przystąpienia Chile zawiera zastrzeżenie sformułowane w Protokole dodatkowym do artykułu 2 konwencji;

Urugwaj - który złożył dokument przystąpienia do wymienionej wyżej konwencji w dniu 4 lipca 1979 r.;

Księstwo Monako - które złożyło dokument przystąpienia do wymienionego wyżej protokołu w dniu 9 kwietnia 1979 r.

Zgodnie z artykułem 38 konwencji i artykułem XXIII protokołu wchodzą one odpowiednio w życie w stosunku do Chile dnia 31 maja 1979 r., Urugwaju dnia 2 października 1979 r. oraz Księstwa Monako dnia 8 lipca 1979 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rząd Ludowej Republiki Bangladeszu w deklaracji ciągłości Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 lutego 1979 r. powiadomił Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, że potwierdza stosowanie wymienionych wyżej konwencji i protokołu w stosunku do terytorium Bangladeszu, na którym były one stosowane przez Islamską Republikę Pakistanu przed powstaniem Ludowej Republiki Bangladeszu.

Zmiany w prawie

Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Sejm zdecydował w piątek, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. Za przyjęciem noweli głosowało 434 posłów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.08.2020
Rozporządzenia o organizacji pracy szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 13.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1979.24.146

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Uczestnictwo szeregu państw w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie dnia 12 października 1929 r., oraz w Protokole zmieniającym tę konwencję, sporządzonym w Hadze dnia 28 września 1955 r.
Data aktu: 15/09/1979
Data ogłoszenia: 30/10/1979
Data wejścia w życie: 30/10/1979