Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 137 dotyczącej społecznych następstw wprowadzenia nowych metod w czynnościach manipulacyjnych ładunkami w portach, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1973 r.

Dz.U.79.10.61
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 kwietnia 1979 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 137 dotyczącej społecznych następstw wprowadzenia nowych metod w czynnościach manipulacyjnych ładunkami w portach, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1973 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 8 Konwencji nr 137 dotyczącej społecznych następstw wprowadzenia nowych metod w czynnościach manipulacyjnych ładunkami w portach, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1973 r., został złożony Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy dnia 22 lutego 1979 r. dokument ratyfikacyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powyższej konwencji.
Wymieniona konwencja wejdzie w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 22 lutego 1980 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej konwencji, która weszła w życie dnia 24 lipca 1975 r., składając dokumenty ratyfikacyjne w niżej podanych datach:

Australia .............................................................................. dnia 25 czerwca 1974 r.,

Szwecja .............................................................................. dnia 24 lipca 1974 r.,

Norwegia ............................................................................ dnia 21 października 1974 r.,

Kuba .................................................................................. dnia 7 stycznia 1975 r.,

Hiszpania ............................................................................ dnia 22 kwietnia 1975 r.,

Kostaryka ........................................................................... dnia 3 lipca 1975 r.,

Socjalistyczna Republika Rumunii ........................................ dnia 28 października 1975 r.,

Finlandia ............................................................................. dnia 13 stycznia 1976 r.,

Holandia ............................................................................. dnia 14 września 1976 r.,

Francja ............................................................................... dnia 15 lutego 1977 r.,

Irak .................................................................................... dnia 9 marca 1978 r.

Zgodnie z artykułem 9 ust. 2 i 3 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Australii i Szwecji dnia 24 lipca 1975 r., natomiast w stosunku do pozostałych wyżej wymienionych państw weszła ona w życie po upływie dwunastu miesięcy od daty zarejestrowania ich ratyfikacji.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1979.10.61

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji nr 137 dotyczącej społecznych następstw wprowadzenia nowych metod w czynnościach manipulacyjnych ładunkami w portach, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1973 r.
Data aktu: 17/04/1979
Data ogłoszenia: 22/05/1979
Data wejścia w życie: 22/05/1979