Ratyfikacja przez Polskę Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.

Dz.U.64.40.269
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 października 1964 r.
w sprawie ratyfikacji przez Polskę Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 12 Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r., złożony został Dyrektorowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury dnia 15 września 1964 r. polski dokument ratyfikacyjny powyższej Konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne bądź dokumenty przyjęcia wymienionej Konwencji, która weszła w życie dnia 22 maja 1962 r.:

Francja dnia 11 września 1961 r.

Izrael dnia 22 września 1961 r.

Republika Środkowo-Afrykańska dnia 22 lutego 1962 r.

Wielka Brytania dnia 14 marca 1962 r.

Zjednoczona Republika Arabska dnia 28 marca 1962 r.

Liberia dnia 17 maja 1962 r.

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 1 sierpnia 1962 r.

Kuba dnia 2 listopada 1962 r.

Bułgaria dnia 4 grudnia 1962 r.

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 12 grudnia 1962 r.

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 19 grudnia 1962 r.

Norwegia dnia 8 stycznia 1963 r.

Kuwejt dnia 15 stycznia 1963 r.

Nowa Zelandia dnia 12 lutego 1963 r.

Czechosłowacja dnia 14 marca 1963 r.

Dahomej dnia 9 lipca 1963 r.

Kostaryka dnia 10 września 1963 r.

Dania dnia 4 października 1963 r.

Argentyna dnia 30 października 1963 r.

Albania dnia 21 listopada 1963 r.

Węgry dnia 16 stycznia 1964 r.

Rumunia dnia 9 lipca 1964 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1964.40.269

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Ratyfikacja przez Polskę Konwencji w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty, sporządzonej w Paryżu dnia 15 grudnia 1960 r.
Data aktu: 16/10/1964
Data ogłoszenia: 17/11/1964
Data wejścia w życie: 17/11/1964