Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przetworów naftowych, wody i odczynników chemicznych.

Dz.U.55.29.179
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 12 lipca 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przetworów naftowych, wody i odczynników chemicznych.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 55/C-04075 Przetwory naftowe.

Oznaczanie koksu metodą Conradsona.

1 czerwca 1955 r.
2 55/C-04077 Przetwory naftowe.

Oznaczanie popiołu.

1 czerwca 1955 r.
3 55/C-04596 Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.

Oznaczanie zawartości cynku.

1 czerwca 1955 r.
4 55/C-04597 Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.

Oznaczanie zawartości miedzi.

1 czerwca 1955 r.
5 55/C-80065 Odczynniki.

Kwas cytrynowy.

1 czerwca 1955 r.
6 55/C-80546 Odczynniki.

Kwas mlekowy.

1 czerwca 1955 r.
§  2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 55/C-04557 Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.

Oznaczanie smaku i posmaku.

6 czerwca 1955 r.
2 55/C-04559 Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych.

Oznaczanie zmian podczas odstawania się wody.

6 czerwca 1955 r.
§  3. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno w zakresie ustalonym w normach wymienionych w § 1:
1) oznaczać koksu metodą Conradsona i popiołu w przetworach naftowych inaczej, niż określają normy wymienione w § 1 lp. 1 i 2;
2) oznaczać metodami kolorymetrycznymi zawartości cynku w wodzie do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych, pochodzącej z wszelkich źródeł zaopatrzenia, inaczej, niż przewiduje norma wymieniona w § 1 lp. 3;
3) stosować metody oznaczania zawartości miedzi w wodzie do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych, pochodzącej z wszelkich źródeł zaopatrzenia, innej, niż przewiduje norma wymieniona w § 1 lp. 4;
4) produkować kwasu cytrynowego i kwasu mlekowego przeznaczonych do stosowania jako odczynniki chemiczne nie odpowiadających normom wymienionym w § 1 lp. 5 i 6.
§  4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:
1) w zakresie norm wymienionych w § 1 lp. 1, 2, 5 i 6 - do produktów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
2) do prac naukowo-badawczych.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.29.179

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przetworów naftowych, wody i odczynników chemicznych.
Data aktu: 12/07/1955
Data ogłoszenia: 27/07/1955
Data wejścia w życie: 01/01/1956