Zm.: stawki uposażenia nauczycieli oraz wynagrodzenia za czynności dodatkowe i zlecone pracowników nauki.

Dz.U.53.5.9
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 stycznia 1953 r.
zmieniające stawki uposażenia nauczycieli oraz wynagrodzenia za czynności dodatkowe i zlecone pracowników nauki.
Na podstawę art. 5 pkt 3, art. 6, 7 i 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zasad zaszeregowania i przechodzenia do wyższych grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych nauczycieli państwowych szkół artystycznych (Dz. U. z 1950 r. Nr 17, poz. 143 i z 1952 r. Nr 41, poz. 280):
1) w § 10:

liczbę 210 zastępuje się liczbą 252

liczbę 180 zastępuje się liczbą 216

liczbę 150 zastępuje się liczbą 180

liczbę 110 zastępuje się liczbą 132

liczbę 100 zastępuje się liczbą 120

liczbę 70 zastępuje się liczbą 84

liczbę 60 zastępuje się liczbą 72

liczbę 42 zastępuje się liczbą 50

liczbę 36 zastępuje się liczbą 43;

2) w § 11:

liczbę 5.000 zastępuje się liczbą 180

liczbę 2.500 zastępuje się liczbą 90

liczbę 1.600 zastępuje się liczbą 58.

§  2. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli szkół zawodowych (Dz. U. Nr 46, poz. 421):
1) w § 2:
a) w pkt 2:

liczbę 10.500 zastępuje się liczbą 378

liczbę 7.350 zastępuje się liczbą 265

liczbę 5.250 zastępuje się liczbą 189

liczbę 4.200 zastępuje się liczbą 151

liczbę 3.150 zastępuje się liczbą 113

b) w pkt 3:

liczbę 10.500 zastępuje się liczbą 378

liczbę 7.350 zastępuje się liczbą 265

liczbę 5.250 zastępuje się liczbą 189

liczbę 4.200 zastępuje się liczbą 151

liczbę 3.150 zastępuje się liczbą 113

c) w pkt 5 liczbę 3.150 zastępuje się liczbą 113;
2) w § 3:

liczbę 5.250 zastępuje się liczbą 189

liczbę 3.150 zastępuje się liczbą 113

liczbę 2.625 zastępuje się liczbą 95

liczbę 1.680 zastępuje się liczbą 60;

3) w § 4 liczbę 5.250 zastępuje się liczbą 189.
§  3. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażania (Dz. U. z 1951 r. Nr 7, poz. 58 i z 1953 r. Nr 3, poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego przewidzianego w art. 4 pkt 4 ustawy powołanej w § 1 określa się, jak następuje:

Grupa uposażenia miesięcznie złotych
na terenie m.st. Warszawy na pozostałych terenach
1 1.019 840
2 876 738
3 766 646
4 726 610
5 684 576
6 632 528
7 572 468"
2) w § 25:

liczbę 20,55 zastępuje się liczbą 25

liczbę 18,30 zastępuje się liczbą 22

liczbę 15,75 zastępuje się liczbą 19

liczbę 14,25 zastępuje się liczbą 17

liczbę 12,60 zastępuje się liczbą 15

liczbę 12,00 zastępuje się liczbą 14

liczbę 11,10 zastępuje się liczbą 13;

3) w § 26:

liczbę 44,10 zastępuje się liczbą 53

liczbę 39,45 zastępuje się liczbą 48

liczbę 34,65 zastępuje się liczbą 42

liczbę 30,00 zastępuje się liczbą 36

liczbę 26,85 zastępuje się liczbą 32

liczbę 25,20 zastępuje się liczbą 30

liczbę 23,70 zastępuje się liczbą 28;

4) w § 27 w tabeli zawierającej dodatki funkcyjne:
a) w szkołach ogólnokształcących:

liczbę 475 zastępuje się liczbą 570

liczbę 315 zastępuje się liczbą 378

liczbę 240 zastępuje się liczbą 288

liczbę 210 zastępuje się liczbą 252

liczbę 180 zastępuje się liczbą 216

liczbę 140 zastępuje się liczbą 168

liczbę 120 zastępuje się liczbą 144

liczbę 100 zastępuje się liczbą 120

liczbę 80 zastępuje się liczbą 96

liczbę 60 zastępuje się liczbą 72

liczbę 42 zastępuje się liczbą 50

liczbę 36 zastępuje się liczbą 43;

b) w szkołach zawodowych:

liczbę 475 zastępuje się liczbą 570

liczbę 370 zastępuje się liczbą 444

liczbę 315 zastępuje się liczbą 378

liczbę 270 zastępuje się liczbą 324

liczbę 200 zastępuje się liczbą 240

liczbę 180 zastępuje się liczbą 216

liczbę 160 zastępuje się liczbą 192

liczbę 140 zastępuje się liczbą 168

liczbę 100 zastępuje się liczbą 120

liczbę 80 zastępuje się liczbą 96;

5) w § 28:

liczbę 157,50 zastępuje się liczbą 189

liczbę 94,50 zastępuje się liczbą 113

liczbę 78,75 zastępuje się liczbą 95

liczbę 50,40 zastępuje się liczbą 60

liczbę 37,80 zastępuje się liczbą 45;

6) w § 29 liczbę 157,50 zastępuje się liczbą 189.
§  4. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1951 r. o uposażeniu pracowników nauki (Dz. U. Nr 21, poz. 165 i Nr 63, poz. 430):
1) w § 7:
a) w ust. 1 liczbę 110 zastępuje się liczbą 132

liczbę 105 zastępuje się liczbą 126

b) w ust. 2 liczbę 130 zastępuje się liczbą 156;
2) w § 8:

liczbę 80 zastępuje się liczbą 96

liczbę 60 zastępuje się liczbą 72

liczbę 50 zastępuje się liczbą 60;

3) w § 9:
a) w ust. 1 liczbę 80 zastępuje się liczbą 96,
b) w ust. 3 liczbę 500 zastępuje się liczba 600.
§  5. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów oraz właściwym ministrom.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1953.5.9

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: stawki uposażenia nauczycieli oraz wynagrodzenia za czynności dodatkowe i zlecone pracowników nauki.
Data aktu: 10/01/1953
Data ogłoszenia: 20/01/1953
Data wejścia w życie: 20/01/1953, 01/01/1953