Zmiana granic powiatów: człuchowskiego, szczecineckiego i złotowskiego w województwie koszalińskim.

Dz.U.53.41.194
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 sierpnia 1953 r.
w sprawie zmiany granic powiatów: człuchowskiego, szczecineckiego i złotowskiego w województwie koszalińskim.
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. Z powiatu człuchowskiego w województwie koszalińskim wyłącza się:
1) z gminy Brzezie zachodnią i południowo-zachodnią część obrębu katastralnego Dyminek nr 39,
2) z gminy Łoża południowo-zachodnią część karty 8 obrębu Ziemnica nr 83,
3) z miasta Czarne obręby: Borowina nr 86, Mokrzenica nr 138, Sokole Leśne nr 54, Zbychowo nr 54, zachodnie części kart 1 i 3 obrębu Czarne nr 81 i zachodnią część karty i obrębu Czarne nr 83,
4) z gminy Cierznie południowo-zachodnią część karty 2 obrębów: Sokole nr 53, Sierpowo nr 17 i Krzemieniewo nr 117

i włącza się je do gminy Szczecinek,

5) z miasta Lędyczek obręby: Śródborze nr nr 8 i 9, Sierpowo - Remany nr 19, Smużek nr 148, Prądy nr 120, zachodnią część obrębu Cierznie nr 165 i północną część karty i obrębu Lędyczek nr 119

i włącza się je do gminy Okonek w powiecie szczecineckim,

6) miasto Lędyczek

i włącza się je do powiatu złotowskiego w tymże województwie.

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1953.41.194

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana granic powiatów: człuchowskiego, szczecineckiego i złotowskiego w województwie koszalińskim.
Data aktu: 22/08/1953
Data ogłoszenia: 12/09/1953
Data wejścia w życie: 12/09/1953