Zm.: rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli szkół zawodowych.

Dz.U.53.18.71
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 marca 1953 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli szkół zawodowych.
Na podstawie art. 7 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1950 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli szkół zawodowych (Dz. U. Nr 46, poz. 421) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w szkołach i zakładach podległych Ministrowi Rolnictwa:

Lp. Stanowisko Złotych miesięcznie
1. Dyrektor Państwowej Centralnej Szkoły Państwowych Ośrodków Maszynowych i Spółdzielni Produkcyjnych, dyrektor Zespołu Techników Rolniczych, dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Szkolnictwie Rolniczym, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Kadr Spółdzielczości Produkcyjnej, kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Kadr Państwowej Służby Rolnej 378
2. Dyrektor 4-letniego technikum rolniczego od 10 do 15 oddziałów, zastępca dyrektora Zespołu Techników Rolniczych, zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Szkolnictwie Rolniczym, zastępca dyrektora Państwowej Centralnej Szkoły Państwowych Ośrodków Maszynowych i Spółdzielni Produkcyjnych 265
3. Dyrektor technikum rolniczego do 10 oddziałów, zastępca dyrektora 4-letniego technikum rolniczego od 10 do 15 oddziałów nie wchodzącego w skład zespołu, zastępca kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Kadr Spółdzielczości Produkcyjnej, zastępca kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Kadr Państwowej Służby Rolnej, kierownik działu Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Pedagogicznych w Szkolnictwie Rolniczym, kierownik działu (warsztatu) w szkole rolniczej, szkolącej ponad 300 uczniów, kierownik działu szkolenia korespondencyjnego w technikum rolniczym szkolącego ponad 300 uczniów, kierownik kursu w Państwowej Centralnej Szkole Państwowych Ośrodków Maszynowych i Spółdzielni Produkcyjnych 189
4. Dyrektor (kierownik) szkoły rolniczej do 4 oddziałów, kierownik działu (warsztatu) w szkole rolniczej, szkolący od 151 do 300 uczniów, kierownik działu szkolenia korespondencyjnego w technikum rolniczym, szkolącego od 151 do 300 uczniów 151
5. Zastępca dyrektora technikum rolniczego do 10 oddziałów nie wchodzącego w skład zespołu, kierownik działu (warsztatu) w szkole rolniczej szkolący do 150 uczniów, kierownik działu szkolenia korespondencyjnego w technikum rolniczym szkolącego do 150 uczniów, kierownik internatu lub świetlicy w szkole rolniczej 113"
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Finansów i Rolnictwa.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020