Wypuszczenie II serii 4% państwowej renty złotej.

Dz.U.37.43.342
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 1 czerwca 1937 r.
o wypuszczeniu II serii 4% państwowej renty złotej.
Na podstawie art. 1, 4 i 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o wypuszczeniu państwowej renty złotej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 21, poz. 175) zarządzam co następuje:
§  1. Z dniem 1 czerwca 1937 r. wypuszcza się II serię 4% państwowej renty złotej na łączną kwotę imienną 50.000.000 złotych w złocie w obligacjach na okaziciela po 10.000 złotych w złocie każda obligacja.
§  2.
(1) Renta zostanie spłacona do dnia 1 czerwca 1982 r. drogą dwukrotnego w każdym roku jej trwania, poczynając od dnia 1 grudnia 1937 r., umarzania części obligacyj wylosowanych w tym celu w dniach 1 czerwca i 1 grudnia podług planu umorzenia, podanego w załączniku do rozporządzenia niniejszego (załącznik).
(2) Numery obligacyj, wylosowanych do umorzenia, będą ogłaszane w "Monitorze Polskim".
§  3.
(1) Odsetki stałe od renty w wysokości 4 od sta w stosunku rocznym płatne są półrocznie z dołu w dniach 1 czerwca i 1 grudnia za zwrotem odpowiednich kuponów.
(2) Kapitał obligacji przestaje przynosić odsetki z dniem, w którym obligacja stała się płatną na skutek wylosowania jej do umorzenia.
(3) Każda obligacja jest zaopatrzona w kupony, płatne w najbliższym okresie trwania renty, oraz w talon, upoważniający do otrzymania arkusza kuponowego na okres następny. Arkusz kuponowy, nie obejmujący okresu końcowego trwania renty, będzie zawierał talon na dalszy arkusz kuponowy.
§  4.
(1) Cenę sprzedażną obligacyj II serii 4% państwowej renty złotej ustala się na złotych 100 za 100 złotych w złocie wartości imiennej. Dla instytucyj i osób prawnych prawa publicznego, nabywających obligacje renty w myśl art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. (Dz. U. R. P, z 1936 r. Nr 21, poz. 175), cena sprzedażna może być przez Ministra Skarbu ustalana z uwzględnieniem istniejących na rynku kapitałowym warunków dla lokat długoterminowych.
(2) Do ceny sprzedażnej dolicza się wartość kuponu bieżącego za czas do dnia zapłaty,
(3) Od obligacyj renty, których subskrypcja została całkowicie opłacona przed 1 czerwca 1937 r., odsetki liczone będą od dnia opłacenia subskrypcji tych obligacyj.
§  5.
(1) Spłata kapitału renty oraz wypłata odsetek nastąpi w złotych według równowartości 900/5332 grama czystego złota 25 jednego złotego w złocie zgodnie z przepisem art. 16 ust. (1) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr 97, poz. 855) i art. 36 ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 59, poz. 509).
(2) Kapitał wylosowanych do umorzenia obligacyj płatny jest wyłącznie w Oddziale Głównym Banku Polskiego w Warszawie, kupony zaś od obligacyj płatne są we wszystkich oddziałach tegoż Banku.
§  6. Obligacje renty ulegają przedawnieniu po upływie lat 20 od dnia, w którym stały się one płatne na skutek wylosowania ich do umorzenia, kupony zaś od obligacyj - po upływie lat 5 od dnia ich płatności.
§  7. Obligacje II serii 4% państwowej renty złotej mają wszelkie prawa papierów pupularnych zgodnie z art. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 141) i mogą być używane dla lokaty kapitałów osób, pozostających pod opieką i kuratelą, jako też kapitałów fundacyjnych, kościelnych, korporacyj publicznych oraz kaucyj cywilnych i wojskowych.
§  8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK 

Plan umorzenia II serii 4% państwowej renty złotej na sumą 50.000.000 zł.

Termin Stan długu Obsługa długu
odsetki umorzenia razem
1 2 3 4 5
1.12.1937 50.000.000 1.000.000 200.000 1.200.000
1.6.1938 49.800.000 996.000 210.000 1.206.000
1.12.1938 49.590.000 991.800 210.000 1.201.800
1.6.1939 49.380.000 987.600 210.000 1.197.600
1.12.1939 49.170.000 983.400 220.000 1.203.400
1.6.1940 48.950.000 979.000 220.000 1.199.000
1.12.1940 48.730.000 974.600 230.000 1.204.600
1.6.1941 48.500.000 970.000 230.000 1.200.000
1.12.1941 48.270.000 965.400 240.000 1.205.400
1.6.1942 48.030.000 960.600 240.000 1.200.600
1.12.1942 47.790.000 955.800 250.000 1.205.800
1.6.1943 47.540.000 950.800 250.000 1.200.800
1.12.1943 47.290.000 945.800 260.000 1.205.800
1.6.1944 47.030.000 940.600 260.000 1.200.600
1.12.1944 46.770.000 935.400 270.000 1.205.400
1.6.1945 46.500.000 930.000 270.000 1.200.000
1.12.1945 46.230.000 924.600 280.000 1.204.600
1.6.1946 45.950.000 919.000 280.000 1.199.000
1.12.1946 45.670.000 913.400 290.000 1.203.400
1.6.1947 45.380.000 907.600 290.000 1.197.600
1.12.1947 45.090.000 901.800 300.000 1.201.800
1.6.1948 44.790.000 895.800 310.000 1.205.800
1.12.1948 44.480.000 889.600 310.000 1.199.600
1.6.1949 44.170.000 883.400 320.000 1.203.400
1.12.1949 43.850.000 877.000 330.000 1.207.000
1.6.1950 43.520.000 870.400 330.000 1.200.400
1.12.1950 43.190.000 863.800 340.000 1.203.800
1.6.1951 42.850.000 857.000 350.000 1.207.000
1.12.1951 42.500.000 850.000 350.000 1.200.000
1.6.1952 42.150.000 843.000 360.000 1.203.000
1.12.1952 41.790.000 835.800 370.000 1.205.800
1.6.1953 41.420.000 828.400 370.000 1.198.400
1.12.1953 41.050.000 821.000 380.000 1.201.000
1.6.1954 40.670.000 813.400 390.000 1.203.400
1.12.1954 40.280.000 805.600 400.000 1.205.600
1.6.1955 39.880.000 797.600 400.000 1.197.600
1.12.1955 39.480.000 789.600 410.000 1.199.600
1.6.1956 39.070.000 731.400 420.000 1.201.400
1.12.1956 38.650.000 773.000 430.000 1.203.000
1.6.1957 38.220.000 764.400 440.000 1.204.400
1.12.1957 37.780.000 755.600 450.000 1.205,600
1.6.1958 37.330.000 746.600 460.000 1.206.600
1.12.1958 36.870.000 737.400 460.000 1.197.400
1.6.1959 36.410.000 728.200 470.000 1.198.200
1.12.1959 35.940.000 718.800 480.000 1.198.800
1.6.1960 35.460.000 709.200 490.000 1.199.200
1.12.1960 34.970.000 699.400 500.000 1.199.400
1.6.1961 34.470.000 689.400 510.000 1.199.400
1.12.1961 33.960.000 679.200 520.000 1.199.200
1.6.1962 33.440.000 668.800 530.000 1.198.800
1.12.1962 32.910.000 658.200 540.000 1.198.200
1.6.1963 32.370.000 647.400 560.000 1.207.400
Do przeniesienia ... 44.311.600 18.190.000 62.501.600
Termin Stan długu Obsługa długu
odsetki umorzenia razem
1 2 3 4 5
Z przeniesienia ... 44.311.600 18.190.000 62.501.600
1.12.1963 31.810.000 636.200 570.000 1.206.200
1.6.1964 31.240.000 624.800 580.000 1.204.800
1.12.1964 30.660.000 613.200 590.000 1.203.200
1.6.1965 30.070.000 601.400 600.000 1.201.400
1.12.1965 29.470.000 589.400 610.000 1.199.400
1.6.1966 28.860.000 577.200 620.000 1.197.200
1.12.1966 28.240.000 564.800 640.000 1.204.800
1.6.1967 27.600.000 552.000 650.000 1.202.000
1.12.1967 26.950.000 539.000 660.000 1.199.000
1.6.1968 26.290.000 525.800 680.000 1.205.800
1.12.1968 25.610.000 512.200 690.000 1.202.200
1.6.1969 24.920.000 498.400 700.000 1.198.400
1.12.1969 24.220.000 484.400 720.000 1.204.400
1.6.1970 23.500.000 470.000 730.000 1.200.000
1.12.1970 22.770.000 455.400 750.000 1.205.400
1.6.1971 22.020.000 440.400 760.000 1.200.400
1.12.1971 21.260.000 425.200 780.000 1.205.200
1.6,1972 20.480.000 409.600 790.000 1.199.600
1.12.1972 19.690.000 393.800 810.000 1.203.800
1.6.1973 18.880.000 377.600 820.000 1.197.600
1.12.1973 18.060.000 361.200 840.000 1.201.200
1.6.1974 17.220.000 344.400 860.000 1.204.400
1.12.1974 16.360.000 327.200 880.000 1.207.200
1.6.1975 15.480.000 309.600 890.000 1.199.600
1.12.1975 14.590.000 291.800 910.000 1.201.800
1.6.1976 13.680.000 273.600 930.000 1.203.600
1.12.1976 12.750.000 255.000 950.000 1.205.000
1.6.1977 11.800.000 236.000 970.000 1.206.000
1.12.1977 10.830.000 216.600 990.000 1.206.600
1.6.1978 9.840.000 196.800 1.010.000 1.206.800
1.12.1978 8.830.000 176.600 1.030.000 1.206.600
1.6.1979 7.800.000 156.000 1.050.000 1.206.000
1.12.1979 6.750.000 135.000 1.070.000 1.205.000
1.6.1980 5.680.000 113.600 1.090.000 1.203.600
1.12.1980 4.590.000 91.800 1.110.000 1.201.800
1.6.1981 3.460.000 69.600 1.140.000 1.209.600
1.12.1981 2.340.000 46.800 1.160.000 1.206.800
1.6.1982 1.180.000 23.600 1.180.000 1.203.600
Razem ... 58.227.600 50.000.000 108.227.600

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020