Wywłaszczenie koniecznych materjałów na użytek dróg żelaznych pozostających w zarządzie Dyrekcji Kolei Państwowych w Radomiu i czasowe przymusowe zajęcie gruntu przy stacji kolei w Długim Kącie.

Dz.U.25.65.454
ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 18 czerwca 1925 r.
o wywłaszczeniu koniecznych materjałów na użytek dróg żelaznych pozostających w zarządzie Dyrekcji Kolei Państwowych w Radomiu i czasowem przymusowem zajęciu gruntu przy stacji kolei w Długim Kącie.
Na mocy art. art. 1, 2, 20 i 24 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. № 14, poz. 162) i w myśl uchwały Rady Ministrów z dnia 20 maja 1925 r. stanowię co następuje:
§  1. Na wyłączny publiczny użytek dróg żelaznych pozostających w zarządzie Dyrekcji Kolei Państwowych w Radomiu ulegają wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa pokłady żwiru i piasku, znajdujące się w gruncie o powierzchni 1 ha 20 arów 68 m2 będącym własnością Maurycego Zamoyskiego i położonym w Długim Kącie, w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskiem obok szlaku kolei Rejowiec-Bełżec w km. 94; zarazem grunt ten ulega czasowemu zajęciu przymusowemu na rzecz Skarbu Państwa.
§  2. Powyższe grunty wraz z pokładami żwiru i piasku ulegają natychmiastowemu zajęciu po dokonaniu opisu.
§  3. Termin czasowego przymusowego zajęcia ustala się na 3 lata, licząc od daty dokonania opisu.
§  4. Wynagrodzenie za czasowe zajęcie gruntu będzie wypłacone zgodnie z art. 22 wspomnianego wyżej dekretu, zaś odszkodowanie za wybrany żwir i piasek wedle odpowiednich przepisów tegoż dekretu.
§  5. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Ministrowi Kolei.
§  6. Zarządzenie to uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1925.65.454

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Wywłaszczenie koniecznych materjałów na użytek dróg żelaznych pozostających w zarządzie Dyrekcji Kolei Państwowych w Radomiu i czasowe przymusowe zajęcie gruntu przy stacji kolei w Długim Kącie.
Data aktu: 18/06/1925
Data ogłoszenia: 01/07/1925