Wykonanie ustawy z dnia 11 grudnia 1924 r. w przedmiocie opłat stemplowych, które mają płacić spółdzielnie.

Dz.U.25.30.212
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 marca 1925 r.
w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 grudnia 1924 r. w przedmiocie opłat stemplowych, które mają płacić Spółdzielnie.
Na podstawie art. 5, 19 i 25 ustawy z dnia 11 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. z r. 1925 № 1 poz. 2), zarządza się co następuje:
§  1. (Do art. 5). Za instytucje drobnego kredytu uważa się spółdzielnie oraz zrzeszenia, wymienione w art. 117 ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach (Dz. U. R. P. № 111 poz. 733), których podstawowem zadaniem statutowem jest udzielanie członkom pożyczek oraz przyjmowanie wkładów pieniężnych, dopóki wysokość kredytu, udzielonego spółdzielniom, związkom samorządnym lub zrzeszeniom, nie przekracza 8.000 zł. dla jednego członka, a przy pożyczkach, udzielanych innym członkom, jeśli wysokość kredytu, udzielonego jednemu członkowi, nie przekracza 800 zł.
§  2. (Do art. 19). Wykonywanie nadzoru (art. 9), wymierzanie opłaty (art. 11), podwyżki (art. 13) lub kary pieniężnej (art. 15) oraz wydanie decyzji na prośbą o zwrot opłaty (art. 17) należą do zakresu działania tych władz skarbowych I instancji, którym są powierzone sprawy opłat stemplowych.

Odwołanie od nakazu płatniczego, od orzeczenia w przedmiocie podwyżki lub od orzeczenia odmownego na prośbę o zwrot opłaty należy wnieść do władzy skarbowej pierwszej instancji. Rozstrzyga odwołanie izba skarbowa; na obszarze województwa śląskiego: wydział skarbowy województwa śląskiego w Katowicach.

§  3. (Do art. 21). Pierwszą opłatę, w myśl art. 1 ustawy należy obliczyć w wysokości 2% od sumy wpłat na udziały, dokonanych w czasie od dnia 1 kwietnia 1925 r. do końca roku obrachunkowego.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie dniem 1 kwietnia 1925 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1925.30.212

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykonanie ustawy z dnia 11 grudnia 1924 r. w przedmiocie opłat stemplowych, które mają płacić spółdzielnie.
Data aktu: 16/03/1925
Data ogłoszenia: 26/03/1925
Data wejścia w życie: 01/04/1925