Zm.: załącznik 3 do § 326 rozporządzenia do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.

Dz.U.25.112.798
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 26 października 1925 r.
w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych i Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, dotyczące zmiany załącznika 3 do § 326 rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych i innych Ministrów do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
Na mocy art. 48 ustawy z dnia 23 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. № 61, poz. 609) o powszechnym obowiązku służby wojskowej zarządza się co następuje:
§  1. Wprowadza się w załączniku 3 do § 326 rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych, wydanego w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Zagranicznych, Sprawiedliwości, Skarbu, Kolei, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Przemysłu i Handlu (Dz. U. R. P. № 37, poz. 252) zgodnie ze stanem szkół w roku szkolnym 1924/25, zmiany uwidocznione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. Rozporządzanie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ

zmian do załącznika 3 rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych i innych Ministrów z dnia 21 maja 1925 r. (Dz. U. R. P. № 37 poz. 232), do ustawy o powszechnym obowiązku, służby wojskowej.
Miejscowość Nazwa szkoły
Na str. 398. 1. A.
1. Łomża skreślić: Państwowa Szkoła Miernicza i Leśna.
1. Łomża wstawić: Państwowa Szkoła Miernicza i Przemysłowo-Leśna.
Na str. 398. 2. A.

1.a.

Będzin " Liceum Handlowe Zgromadzenia Kupców.
Na str. 398. 2. B.
2. a. Dąbrowa Górnicza " Seminarjum Nauczycielskie Męskie im. Romualda Traugutta.
Na str. 339. 3. A.
4. Kraków skreślić: Akademja Handlowa
5. Tarnów " Szkoła Handlowa 2-kl. przy b. Krajowej Szkole Kupieckiej
4. Kraków wstawić: 4-letnia Szkoła Handlowa,
4. a. Kraków " Liceum Handlowe
5. Tarnów " Liceum Handlowe.
Na str. 399. 5. A.
2. Lwów skreślić: Akademja Handlowa.
2. Lwów wstawić: Państwowa 4-letnia Szkoła Handlowa
2.a. Lwów " Liceum Handlowe.
Na str. 400. 7. A.
1. Żyrowice (pod Słonimem) skreślić: Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza - Wydziały: rolniczy i leśny.
1. Żyrowice (pod Słonimem) wstawić: Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza - Wydziały: rolniczy, leśny i meljoracyjny.
Na str. 401. 8. B.
1. Torokanie skreślić: Państwowe Seminarjum Nauczycielskie męskie,
1. Prużany wstawić: Państwowe Seminarjum Nauczycielskie męskie
Na str. 401. 9. A.
1. Grudziądz skreślić: Państwowa Szkoła Budowy Maszyn.
1. Grudziądz wstawić: Państwowa Szkoła Budowy Maszyn - Wydział dla techników
2. Bydgoszcz skreślić: Państwowa Szkoła Przemysłowa - Wydział Przemysłów Rolnych.
3. Bydgoszcz " Szkoła Handlowa Izby Przemysłowo-Handlowej.
2. Bydgoszcz wstawić: Państwowa Szkoła Przemysłowa -Wydziały: Przemysłów Rolnych i Grafiki Przemysłowej.
3. Bydgoszcz " Liceum Handlowe Izby Przemysłowo-Handlowej.
Na str. 402. 12. B.

4.

Złoczów skreślić: Seminarjum Nauczycielskie Koedukacyjne T-wa Szkoły Ludowej
Na str. 403. 13. A.

5. a.

Warszawa wstawić: Liceum Handlowe Zgromadzenia Kupców m. Warszawy.
Na str. 403. 13. B.
4. a. Płock " Państwowe Seminarjum Nauczycielskie męskie.
Na str. 403. 14. B. "
1. a. Świąciany Państwowe Seminarjum Nauczycielskie męskie.
Na str. 404 15. A.
1. Białokrynica (pod Krzemieńcem) skreślić: Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza-Wydziały: leśny i meljoracyjny.
1. Białokrynica (pod Krzemieńcem) wstawić: Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza - Wydziały: rolniczy i leśny.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1925.112.798

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: załącznik 3 do § 326 rozporządzenia do ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej.
Data aktu: 26/10/1925
Data ogłoszenia: 07/11/1925
Data wejścia w życie: 07/11/1925