Akty prawne Dziennik Ustaw z dnia 08 lutego 2022

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.2022.318 t.j. Komercjalizacja i niektóre uprawnienia pracowników.
Dz.U.2022.317 Zmiana rozporządzenia w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.
Dz.U.2022.316 Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego
Dz.U.2022.315 Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Stawiany (PLH260033).
Dz.U.2022.314 Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy...
Dz.U.2022.313 Specjalny obszar ochrony siedlisk Buczyna w Długiej Goślinie (PLH300056).
Dz.U.2022.312 Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kaliszańskie (PLH300044).
Dz.U.2022.311 t.j. Zasady pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii...
Dz.U.2022.310 Sektorowa Rama Kwalifikacji w sektorze handel
Dz.U.2022.309 t.j. Prawo dewizowe.
Dz.U.2022.308 t.j. Służba przygotowawcza.
Dz.U.2022.307 Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Średzkiej Strugi (PLH300057).
Dz.U.2022.306 Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowisko Zocie (PLH280037).
Dz.U.2022.305 t.j. Sposób podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra...
Dz.U.2022.304 Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Długie (PLH280030).
Dz.U.2022.303 Specjalny obszar ochrony siedlisk Góra Dębowa koło Mławy (PLH280057).
Dz.U.2022.302 Nadawanie Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja.
Dz.U.2022.301 t.j. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
Dz.U.2022.300 t.j. Rejestracja pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium...
Dz.U.2022.299 t.j. Wzór legitymacji służbowej i innych dokumentów funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski