Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kaliszańskie (PLH300044).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 stycznia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kaliszańskie (PLH300044)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kaliszańskie (PLH300044 2 ), obejmujący obszar 719,08 ha, położony w województwie wielkopolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KALISZAŃSKIE (PLH300044)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 560771,24 377379,96
2 560672,60 377429,28
3 560643,83 377444,18
4 560618,14 377413,35
5 560556,49 377428,25
6 560560,60 377483,73
7 560531,32 377492,98
8 560440,39 377517,64
9 560378,74 377532,54
10 560385,93 377471,92
11 560364,87 377459,08
12 560369,49 377365,06
13 560295,51 377353,25
14 560281,64 377400,00
15 560247,74 377397,43
16 560243,11 377458,05
17 560156,29 377462,67
18 560157,83 377446,23
19 560104,92 377428,25
20 560105,95 377364,03
21 560060,22 377367,12
22 560055,09 377450,34
23 559831,61 377431,85
24 559393,39 377400,51
25 559388,77 377325,50
26 559306,06 377318,31
27 559306,06 377362,49
28 559290,13 377361,98
29 559288,08 377390,23
30 559234,13 377388,18
31 558935,65 377366,09
32 558810,81 377355,81
33 558815,95 377292,11
34 558789,75 377289,54
35 558755,84 377286,97
36 558732,73 377346,57
37 558709,09 377345,54
38 558710,63 377285,43
39 558605,83 377289,54
40 558602,75 377341,43
41 558497,43 377335,78
42 558291,42 377323,45
43 558290,40 377075,83
44 558289,88 376917,60
45 558288,86 376786,08
46 558289,37 376598,56
47 558369,51 376600,11
48 558371,05 376545,14
49 558290,91 376543,08
50 558289,37 376318,06
51 558332,01 376323,20
52 558352,05 376302,14
53 558293,99 376266,18
54 558289,88 375784,29
55 558289,37 375775,56
56 558296,56 375768,88
57 558340,74 375776,07
58 558653,61 375812,55
59 558710,12 375819,22
60 558707,04 375872,14
61 558760,47 375879,33
62 558767,15 375824,36
63 558809,27 375828,99
64 558904,31 375840,80
65 559017,85 375855,19
66 559012,20 375908,10
67 559093,88 375921,97
68 559102,10 375833,61
69 559033,78 375796,11
70 558994,59 375751,92
71 558976,68 375713,35
72 558969,79 375684,42
73 558937,41 375680,97
74 558933,97 375631,38
75 558960,15 375595,90
76 558950,50 375574,21
77 558946,71 375541,49
78 558953,60 375498,78
79 558968,76 375464,34
80 558990,11 375417,16
81 559025,93 375353,09
82 559041,77 375350,68
83 559039,71 375279,39
84 559053,14 375247,70
85 559066,22 375174,00
86 559050,73 375134,74
87 559076,90 375052,42
88 559060,71 375009,72
89 559031,09 374823,73
90 559043,49 374822,36
91 559037,98 374779,99
92 559033,16 374741,42
93 559025,58 374704,57
94 559013,87 374672,19
95 559007,33 374623,29
96 559000,10 374622,25
97 558995,62 374587,12
98 558977,37 374529,95
99 558956,01 374487,24
100 558939,48 374474,16
101 558923,64 374441,78
102 558885,75 374403,89
103 558850,28 374336,05
104 558816,87 374270,95
105 558775,54 374191,39
106 558744,54 374107,01
107 558737,31 374061,55
108 558710,79 373924,13
109 558699,08 373796,35
110 558760,73 373788,09
111 558758,66 373741,59
112 558764,18 373699,92
113 558782,43 373654,11
114 558797,58 373609,34
115 558824,45 373563,19
116 558849,93 373523,58
117 558852,69 373504,29
118 558849,25 373483,97
119 558843,05 373464,68
120 558836,50 373445,05
121 558825,48 373424,39
122 558796,89 373394,08
123 558767,28 373343,79
124 558764,18 373313,14
125 558750,74 373283,18
126 558710,63 373146,50
127 558715,77 373097,70
128 558731,18 373061,74
129 558769,20 373028,35
130 558853,45 372982,11
131 558871,95 372975,43
132 558884,79 372980,05
133 558984,97 372968,75
134 559050,21 372956,42
135 559137,55 372931,76
136 559230,54 372918,41
137 559343,56 372920,46
138 559468,91 372925,60
139 559537,75 372932,79
140 559630,74 372965,16
141 559688,28 372984,68
142 559715,51 373001,12
143 559750,44 373026,29
144 559811,06 373092,05
145 559847,02 373134,69
146 559880,41 373189,66
147 559914,84 373258,50
148 559941,55 373298,06
149 560044,30 373376,15
150 560083,85 373406,97
151 560114,17 373441,39
152 560141,91 373483,52
153 560170,16 373543,11
154 560190,20 373650,48
155 560195,85 373691,58
156 560208,69 373737,05
157 560237,98 373805,63
158 560268,80 373824,12
159 560296,54 373835,43
160 560331,48 373844,16
161 560382,34 373853,41
162 560424,98 373861,63
163 560469,67 373885,77
164 560491,25 373915,06
165 560522,07 373965,92
166 560539,03 374002,91
167 560623,28 374234,60
168 560713,70 374466,81
169 560732,71 374516,13
170 560776,37 374639,94
171 560784,08 374666,14
172 560785,62 374697,48
173 560779,97 374741,66
174 560781,00 374876,77
175 560776,37 374902,46
176 560749,66 374969,25
177 560723,46 375028,84
178 560719,35 375001,61
179 560686,47 374998,02
180 560634,58 374992,88
181 560527,72 374980,55
182 560531,83 374923,52
183 560481,49 374905,03
184 560462,99 374870,09
185 560473,27 374840,30
186 560439,36 374821,80
187 560427,03 374790,98
188 560444,50 374781,73
189 560408,54 374688,23
190 560411,62 374662,54
191 560377,71 374580,35
192 560345,86 374482,74
193 560338,67 374430,34
194 560280,10 374369,71
195 560218,45 374358,41
196 560167,08 374366,63
197 560102,35 374317,31
198 560047,89 374306,01
199 559969,81 374364,58
200 559931,79 374432,39
201 559919,46 374483,76
202 559908,16 374511,51
203 559919,46 374551,58
204 559934,87 374553,63
205 559929,73 374582,40
206 559914,32 374652,27
207 559899,94 374683,09
208 559868,09 374754,25
209 559848,05 374815,38
210 559834,18 374848,52
211 559800,79 374906,31
212 559771,50 374957,17
213 559745,82 375021,13
214 559732,97 375069,68
215 559732,46 375103,33
216 559726,29 375153,93
217 559729,38 375191,69
218 559716,53 375195,55
219 559705,23 375207,36
220 559681,08 375228,43
221 559658,99 375236,65
222 559624,57 375300,86
223 559641,01 375325,52
224 559641,53 375353,78
225 559651,29 375362,51
226 559633,31 375405,67
227 559629,71 375412,34
228 559643,58 375417,48
229 559618,92 375482,21
230 559612,76 375507,39
231 559648,21 375524,34
232 559675,43 375535,13
233 559658,99 375577,25
234 559657,97 375626,57
235 559700,61 375648,66
236 559807,98 375648,15
237 559909,18 375649,18
238 559908,67 375691,82
239 559935,38 375732,40
240 559936,41 375648,15
241 560014,50 375650,72
242 560053,03 375660,48
243 560070,50 375670,24
244 560039,67 375699,52
245 560077,18 375743,71
246 560067,42 375768,88
247 560082,83 375818,20
248 560111,08 375851,59
249 560174,27 375933,79
250 560240,54 375949,71
251 560312,47 375957,42
252 560417,27 376108,46
253 560329,42 376162,40
254 560374,12 376248,71
255 560477,38 376192,71
256 560560,60 376306,25
257 560473,27 376356,59
258 560574,47 376503,52
259 560654,62 376446,50
260 560722,94 376545,14
261 560638,18 376602,16
262 560645,37 376642,75
263 560746,58 376585,72
264 560796,41 376659,70
265 560735,27 376696,17
266 560755,82 376733,16
267 560824,66 376693,61
268 560890,94 376793,78
269 560933,06 376853,89
270 560990,60 376964,86
271 561027,08 377043,97
272 561056,87 377145,18
273 561086,16 377233,03
274 560926,38 377309,58
275 560771,24 377379,96
______

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i karto-graficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KALISZAŃSKIE (PLH300044)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KALISZAŃSKIE (PLH300044)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3140 Twardowodne oligoi mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
2 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
3 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
4 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
_____

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO KALISZAŃSKIE (PLH300044)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 bóbr europejski Castor fiber osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.312

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Kaliszańskie (PLH300044).
Data aktu: 25/01/2022
Data ogłoszenia: 08/02/2022
Data wejścia w życie: 23/02/2022