Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Długie (PLH280030).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Długie (PLH280030)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Długie (PLH280030 2 ), obejmujący obszar 642,91 ha, położony w województwie warmińsko-mazurskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO DŁUGIE (PLH280030)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 662878,80 566683,76
2 662771,73 566841,22
3 662948,73 566952,73
4 662962,08 566961,14
5 662954,72 566971,32
6 662889,16 567058,60
7 662865,66 567087,14
8 662862,25 567089,97
9 662841,18 567129,64
10 662820,42 567164,64
11 662816,62 567187,33
12 662814,48 567212,94
13 662807,60 567246,06
14 662786,03 567300,00
15 662754,03 567395,58
16 662738,76 567435,25
17 662701,90 567534,67
18 662657,13 567561,74
19 662644,31 567569,50
20 662614,83 567587,34
21 662567,75 567615,81
22 662533,51 567636,85
23 662528,29 567639,13
24 662464,09 567670,73
25 662436,21 567681,75
26 662359,69 567706,28
27 662257,62 567746,25
28 662227,36 567762,35
29 662223,71 567764,30
30 662111,62 567826,58
31 662051,76 567870,45
32 661984,71 567908,17
33 661980,01 567911,19
34 661921,23 567950,59
35 661919,67 567955,58
36 661911,65 567994,57
37 661899,34 568083,80
38 661859,71 568164,80
39 661818,95 568252,95
40 661816,95 568257,95
41 661850,87 568284,22
42 661853,40 568286,18
43 661856,73 568288,76
44 661841,39 568324,89
45 661833,45 568386,43
46 661798,70 568431,10
47 661768,92 568491,66
48 661636,90 568532,36
49 661576,34 568588,94
50 661533,66 568600,85
51 661434,39 568584,97
52 661378,80 568572,07
53 661312,29 568573,06
54 661308,22 568578,58
55 661303,99 568576,51
56 661302,19 568571,28
57 661301,03 568567,88
58 661273,32 568582,69
59 661206,07 568604,85
60 661165,85 568622,98
61 661075,27 568713,45
62 661046,75 568753,37
63 661029,80 568770,17
64 660960,78 568780,96
65 660941,73 568790,82
66 660934,14 568795,66
67 660815,76 568861,25
68 660809,95 568835,73
69 660797,31 568808,45
70 660774,46 568775,64
71 660759,61 568750,76
72 660696,61 568626,82
73 660622,34 568464,02
74 660568,65 568314,93
75 660591,13 568278,60
76 660604,15 568265,37
77 660647,20 568238,06
78 660902,76 567974,61
79 660902,48 567974,32
80 660906,90 567974,77
81 661140,22 568195,03
82 661181,70 568182,99
83 661250,78 568133,66
84 661328,03 568067,79
85 661337,83 568037,97
86 661297,40 567975,85
87 661255,96 567958,19
88 661230,83 567919,28
89 661206,26 567867,44
90 661166,43 567807,36
91 661161,73 567747,06
92 661151,01 567725,54
93 661114,97 567681,21
94 661081,13 567661,92
95 661081,83 567628,74
96 661068,01 567564,06
97 661036,92 567548,39
98 661015,75 567529,02
99 660971,78 567517,52
100 660939,22 567449,76
101 660899,49 567428,09
102 660900,53 567443,16
103 660870,54 567450,04
104 660853,15 567442,28
105 660831,61 567426,55
106 660821,32 567388,32
107 660834,90 567329,11
108 660822,95 567307,67
109 660778,77 567275,71
110 660735,77 567261,56
111 660665,38 567232,16
112 660602,63 567340,63
113 660599,90 567270,90
114 660569,22 567189,83
115 660548,65 567135,44
116 660476,42 567219,67
117 660425,24 567279,36
118 660402,45 567338,05
119 660394,08 567355,04
120 660381,24 567370,05
121 660344,97 567405,15
122 660066,64 567132,52
123 660065,03 567133,57
124 660022,42 567166,06
125 659969,67 567182,94
126 659945,25 567144,27
127 659913,66 567176,29
128 659922,31 567191,86
129 659904,43 567228,22
130 659902,45 567275,44
131 659935,61 567276,83
132 659950,94 567313,62
133 659941,91 567351,25
134 659935,23 567400,57
135 659916,79 567421,42
136 659885,17 567435,73
137 659859,89 567460,98
138 659824,34 567480,87
139 659778,09 567491,82
140 659776,24 567484,01
141 659645,55 567448,02
142 659628,08 567465,73
143 659285,88 567843,63
144 659032,08 567579,84
145 659029,68 567580,85
146 659028,54 567582,17
147 659024,61 567585,61
148 658982,83 567600,76
149 658954,92 567603,20
150 658940,68 567614,36
151 658927,28 567618,93
152 658898,89 567629,17
153 658907,60 567607,13
154 658923,42 567598,93
155 658897,64 567511,22
156 658896,75 567509,13
157 658891,84 567509,18
158 658871,22 567456,65
159 658868,30 567440,18
160 658842,93 567296,62
161 658807,35 567259,64
162 658738,12 567256,17
163 658635,60 567266,62
164 658611,02 567275,86
165 658607,50 567277,77
166 658607,48 567277,16
167 658555,14 567267,03
168 658587,71 567031,76
169 658622,72 567031,49
170 658654,44 567043,61
171 658680,93 567034,53
172 658723,64 566963,88
173 658755,43 566931,21
174 658779,57 566912,44
175 658801,70 566886,07
176 658848,30 566787,08
177 658870,00 566765,34
178 658880,71 566760,46
179 658953,32 566783,42
180 658971,56 566767,58
181 658987,10 566808,80
182 659032,89 566818,76
183 659069,03 566843,11
184 659179,62 566858,43
185 659217,90 566891,03
186 659263,26 566885,28
187 659287,35 566855,87
188 659297,05 566881,64
189 659307,63 566909,73
190 659308,50 566912,02
191 659332,39 566901,12
192 659344,24 566897,07
193 659367,21 566891,02
194 659385,88 566893,28
195 659411,82 566889,06
196 659448,34 566872,82
197 659462,76 566854,33
198 659479,66 566851,79
199 659508,77 566833,43
200 659478,86 566710,47
201 659473,56 566704,95
202 659493,53 566666,52
203 659501,71 566657,30
204 659567,29 566536,11
205 659654,56 566359,79
206 659677,01 566340,13
207 659706,83 566306,15
208 659801,55 566219,14
209 659856,34 566191,61
210 659812,49 566181,37
211 659816,94 566172,19
212 659812,76 566159,68
213 659813,77 566135,27
214 659841,83 566120,22
215 659860,44 566092,70
216 659907,13 566044,33
217 659898,49 565998,71
218 659902,95 565978,86
219 659914,08 565962,06
220 659962,81 565974,88
221 659985,41 565990,96
222 660005,68 565992,52
223 660018,81 565957,09
224 660089,36 565885,75
225 660069,13 565862,39
226 660102,20 565833,76
227 660105,31 565831,92
228 660283,22 565868,03
229 660385,98 565881,85
230 660688,25 565941,70
231 660692,72 565946,00
232 660929,01 565998,62
233 660933,66 566003,61
234 660936,84 566000,64
235 661156,36 566047,31
236 661282,17 566074,05
237 661586,12 566135,44
238 661599,02 566138,05
239 661650,05 566072,94
240 661733,15 565966,94
241 661760,66 566024,16
242 661786,01 566063,54
243 661856,25 566156,15
244 661873,31 566170,68
245 661950,20 566196,08
246 661981,26 566197,09
247 662013,73 566194,21
248 662095,41 566178,77
249 662145,15 566173,82
250 662202,38 566159,50
251 662222,12 566159,80
252 662279,84 566175,64
253 662329,90 566184,15
254 662392,94 566187,24
255 662414,40 566183,63
256 662473,32 566165,72
257 662522,59 566143,22
258 662537,96 566135,02
259 662648,83 566094,37
260 662693,02 566080,84
261 662720,15 566086,09
262 662783,88 566127,77
263 662784,32 566128,05
264 662784,47 566128,40
265 662788,48 566137,97
266 662809,85 566179,11
267 662839,27 566233,34
268 662861,01 566265,78
269 662922,84 566376,14
270 663005,73 566498,35
271 662878,80 566683,76
____________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO DŁUGIE (PLH280030)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO DŁUGIE (PLH280030)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3110 Jeziora lobeliowe
2 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
3 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
4 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
5 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
6 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
7 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
8 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO DŁUGIE (PLH280030)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 bóbr europejski Castor fiber osiadła
2 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
3 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia osiadła
4 wydra Lutra lutra osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.304

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Długie (PLH280030).
Data aktu: 12/01/2022
Data ogłoszenia: 08/02/2022
Data wejścia w życie: 23/02/2022