Akty prawne Monitor Polski z dnia 29 czerwca 1973

Identyfikator Tytuł aktu
M.P.1973.27.175 Pierwszeństwo z XLII Międzynarodowych Targów Poznańskich - Technicznych w roku 1973.
M.P.1973.27.174 Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Handlu i Usług", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia.
M.P.1973.27.173 Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnienia niektórych kategorii wynagrodzeń od podatku od wynagrodzeń oraz ustalenia norm kosztów uzyskania niektórych...
M.P.1973.27.172 Zm.: zarządzenie w sprawie zapasów nieprawidłowych podlegających bieżącej przecenie i zasad rozliczania skutków tej przeceny.
M.P.1973.27.171 Korzystanie przez nauczycieli akademickich oraz ich współmałżonków z ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami.
M.P.1973.27.170 Ceny detaliczne nowo wprowadzanych na rynek, artykułów mody lub szczególnie atrakcyjnych z innych względów.
M.P.1973.27.169 Uprawnienia dyrektorów zjednoczeń i przedsiębiorstw handlowych.
M.P.1973.27.168 Ustalenie cen detalicznych towarów importowanych.
M.P.1973.27.167 Zaopatrzenie rynku w materiały budowlane.
M.P.1973.27.166 Wewnętrzna organizacja Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych, zakres działania jej organów oraz zasady wynagradzania stale...
M.P.1973.27.165 Zamknięcie sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
M.P.1973.27.164 Zatwierdzenie sprawozdania Rządu z wykonania narodowego planu gospodarczego w 1972 r., sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1...
M.P.1973.27.163 Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 76 (Wałbrzych).
M.P.1973.27.162 Obsadzenie mandatu poselskiego w okręgu wyborczym nr 24 (Gliwice).

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021