Akty prawne Dziennik Ustaw z dnia 17 czerwca 1964

Identyfikator Tytuł aktu
Dz.U.1964.21.144 Zm.: rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i świadczeń z ubezpieczeń społecznych dla pracowników zatrudnionych...
Dz.U.1964.21.143 Zm.: rozporządzenie w sprawie państwowego nadzoru budowlanego nad budową, rozbiórką i utrzymaniem obiektów budowlanych budownictwa powszechnego.
Dz.U.1964.21.142 Pobór zryczałtowanego podatku od przychodów osób zatrudnionych w uspołecznionych zakładach gastronomicznych, prowadzonych na podstawie umów zlecenia...
Dz.U.1964.21.141 Legitymacje wydawane szefom i pracownikom przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innym osobom z nimi zrównanym.
Dz.U.1964.21.140 Zmiana granic miasta Puław w powiecie puławskim, województwie lubelskim.
Dz.U.1964.21.139 Zmiana granic miasta Knurowa w powiecie rybnickim, województwie katowickim.
Dz.U.1964.21.138 Zmiana granicy osiedla Poraj w powiecie myszkowskim, województwie katowickim.
Dz.U.1964.21.137 Zmiana granic miasta Szczecina w województwie szczecińskim.
Dz.U.1964.21.136 Zmiana granic miasta Gliwice w województwie katowickim.
Dz.U.1964.21.135 Zmiana granic miasta Włocławka w województwie bydgoskim.
Dz.U.1964.21.134 Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu podpisanego w Helsinkach dnia 4 listopada 1963 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką...
Dz.U.1964.21.133 Finlandia-Polska. Protokół w sprawie uchylenia Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandzką dotyczącej eksploatacji linii...
Dz.U.1964.21.132 Ratyfikacja przez Polskę Konwencji Nr 116 z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną...
Dz.U.1964.21.131 Konwencja (nr 116) zmieniająca częściowo konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych trzydziestu...

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020