Samorząd radcowski sygnalizuje lobbing adwokatów

Prawnicy

Szef samorządu radcowskiego napisał do posłów, że adwokatura zainicjowała w Sejmie akcję lobbingową, która może, zdaniem radców, wypaczać sens prac zmierzajcych do poszerzenia uprawnień zawodowych...

11.06.2013

Określono zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

11 czerwca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. poz. 665).

11.06.2013

Podano ceny miedzi i srebra za maj

Minister finansów podał średnie ceny miedzi i srebra za maj, dla obliczania wysokości należnego podatku od kopalin. Średnia cena tony miedzi za maj 2013 r. wynosi 23.277 zł, a średnia cena kilograma...

11.06.2013

Pensum powinno zależeć od nauczanego przedmiotu

Większość nauczycieli faktycznie dużo pracuje, wysokość pensum powinna zależeć od nauczanego przedmiotu, a związki zawodowe wyciągają pochopne wnioski z raportu IBE - mówi Dziennikowi Gazecie Prawnej...

11.06.2013

Zakończono akcję liczenie bobrów w Wielkopolsce

Środowisko

Ponad cztery tysiące bobrów mieszka na terenie Wielkopolski - wynika z danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Poznański oddział GDOŚ zakończył liczenie tych zwierząt w regionie.

11.06.2013

Adwokatura chce debaty o uprawnieniach radców

Prawnicy

W sprawie przyznania radcom prawnym uprawnień obrońców w sprawach karnych powinien wypowiedzieć się niezależny zespół ekspertów - uważa Naczelna Rada Adwokacka.

11.06.2013

Matura z religii nie ma poparcia społecznego

Zdecydowana większość Polaków (ponad 65 proc.) nie chce religii na maturze jako przedmiotu dodatkowego. Za jest prawie 28 proc., a zdania na ten temat nie ma 7 proc. ankietowanych wynika z sondażu...

11.06.2013

Wizerunek urzędnika wizytówką urzędu

Samorząd terytorialny

Nie można pozostać przy założeniu, że wizerunek podmiotów sfery publicznej i tak jest oraz że jedynym warunkiem poprawnej komunikacji obywateli z władzą jest obiektywna potrzeba takich kontaktów. Oto...

11.06.2013

NIK: konieczna poprawa jakości orzecznictwa ZUS

BHP

Według Najwyższej Izby Kontroli system orzekania o niepełnosprawności i system orzeczniczy ZUS są podobne i powinny być połączenie; to pozwoli oszczędzić publiczne pieniądze oraz poprawi jakość...

11.06.2013

Zarząd woj. śląskiego uzyskał absolutorium za 2012 r.

Finanse samorządów

Zarząd woj. śląskiego uzyskał absolutorium z wykonania budżetu na 2012 r.- zdecydowali w poniedziałek radni sejmiku woj. śląskiego. Budżetu bronił marszałek województwa Mirosław Sekuła, natomiast...

11.06.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski