Projekt dotyczył finansowania planu inwestycyjnego MPWiK na lata 2008-2015, który obejmuje m.in. wybudowanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków "Czajka" oraz układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy pod dnem Wisły.

Całkowity koszt inwestycji wynosi niemal 3,3 mld zł. Na pozyskane finansowanie składa się kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz program emisji obligacji, którego agentem i gwarantem jest PKO Bank Polski S.A., na łączną kwotę 1,7 mld zł.

Ze strony Kancelarii Wierzbowski Eversheds, która reprezentowała MPWiK, w projekt zaangażowani byli dr Marek Czarny i dr Krzysztof Haładyj. Bank PKO BP S.A. korzystał z doradztwa kancelarii Salans.