Kryzys finansowy omija centra handlowe

Budownictwo

Centra handlowe to dotychczas jedyny rynek , w ktrego nie uderzył kryzys finansowy. Jak oceniają deweloperzy oraz banki budowa centrw handlowych to najpewniejsze inwestycje. Obecnie planowane są...

08.01.2009

Zmiany merytoryczne i finansowe PROW 2007-2013

Projekt zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obejmuje m.in. modyfikację niektórych kryteriów dostępu do pomocy, rozszerzenie listy krajowych systemów jakości żywności oraz...

08.01.2009

Etyka w nauce jednym z priorytetów reformy

"W przygotowanej przez nas reformie nauki zawarliśmy możliwie kompleksowy system zapisów regulujących sprawy etyki, dający szansę na skuteczne eliminowanie naruszeń zasad etycznych w nauce i...

08.01.2009

Najpierw były zasady bhp

BHP

Człowiek zapewne od początków swego świadomego istnienia spostrzegał, że określone zachowania przynoszą mu korzyść, pozwalają skuteczniej unikać niebezpieczeństw. Z dużym prawdopodobieństwem można...

07.01.2009

Nowy partner w DLA Piper

Do zespołu partnerów kancelarii prawniczej DLA Piper dołączył mec. Krzysztof Kycia, który pokieruje Zespołem Postępowań Sądowych, Arbitrażowych i Mediacyjnych . Z DLA Piper związany jest od lipca...

07.01.2009

Notariusze będą solidniej sprawdzać klientów

Nowe obowiązki dla wielu instytucji, m.in. notariuszy nałoży nowelizacja ustawy o "praniu brudnych pieniędzy". Będą oni musieli "dążyć do badania tożsamości rzeczywistych beneficjentów dokonywanych...

07.01.2009

Emerytury z OFE

Ubezpieczenia społeczne

Już wiadomo, w jaki sposb będą obliczane i wypłacane emerytury członkom OFE. Zasady te zawiera podpisana przez prezydenta ustawa z 21 listopada 2008 r., o emeryturach kapitałowych. Jest ona...

07.01.2009

Nowe obowiązki pośredników i notariuszy

Budownictwo

Nowe obowiązki dla wielu instytucji, m.in. notariuszy i pośrednikw w obrocie nieruchomościami nałoży nowelizacja ustawy o praniu brudnych pieniędzy. Będą oni musieli dążyć do badania tożsamości...

07.01.2009