Nowy szef zespołu TMT w Linklaters

Do zespołu kancelarii Linklaters dołączyła mecenas Ewa Kurowska-Tober, która będzie kierowała pracami zespołu telekomunikacji, mediów i nowych technologii oraz prawa własności intelektualnej....

11.03.2008

Zmiany w KSH i Prawie dewizowym

Komitet Rady Ministrów przyjął kolejne dwie ustawy z "Pakietu na rzecz przedsiębiorczości", dotyczące zmian w Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie cywilnym i prawie dewizowym....

10.03.2008

Radcy prawni współpracują z Palikotem

Komisja Przyjazne Państwo przygotowała listę 150 zmian w przepisach likwidujących absurdy biurokratyczne. Szef komisji Janusz Palikot ocenia, że w połowie maja może wejść w życie pierwsza setka z...

10.03.2008

Bomba przez kancelarią

Według regionalnej gazety "Echo dnia", ojciec adwokata z Zagórza został w piątek ciężko ranny w wybuchu bomby przed domem adwokata....

10.03.2008

Prawnicy u ministra

Kancelaria Garrigues uczestniczyła w spotkaniu polskiego wiceministra gospodarki z hiszpańskimi inwestorami. Według NBP napływ kapitału hiszpańskiego w ramach inwestycji bezpośrednich wyniósł 1,124...

10.03.2008

Projekt ustawy o odpadach wydobywczych

Środowisko

W Sejmie RP odbyło się I czytanie projektu ustawy o odpadach wydobywczych. Projekt ma na celu transpozycję dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie...

10.03.2008

Ogromna skala wyłudzeń zasiłków chorobowych z ZUS

Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, spośrd ponad 260 tys. skontrolowanych w 2007 r. pracownikw, przebywających na zwolnieniach lekarskich, 24,5 tys. osb było zdolnych do pracy. W 2007 roku ZUS...

07.03.2008

Europejski dzień konsumenta

Zawierając kilka, a nawet kilkanaście umów dziennie, nie zdajemy sobie sprawy, że każdą z tych czynności reguluje prawo. O obowiązkach przedsiębiorców konsumenci przypominają sobie najczęściej w...

07.03.2008

Platforma reaktywuje służbę cywilną

Wyższe stanowiska państwowe wejdą do służby cywilnej, nie będzie na nie obowiązkowych konkursów, będzie za to otwarty nabór - to niektóre z założeń zmian w systemie służby cywilnej, nad jakimi...

07.03.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski