KIO jest za, a nawet przeciw wnoszeniu wadium gotówką

Samorząd terytorialny

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej prżno szukać jednolitego stanowiska odnośnie skuteczności wniesienia wadium drogą inną niż przelew. To sprawia, że przedsiębiorcy często nie wiedzą, czy...

15.09.2010

Prezes TK: ustawodawca niekiedy nie jest odpowiedzialny

Bohdan Zdziennicki, prezes Trybunału Konstytucyjnego podsumował ostatnie orzecznictwo Trybunału, a także zwrócił uwagę na najczęstsze błędy ustawodawcy. Zaznaczył, że obecny rok będzie znaczący, gdyż...

15.09.2010

Ważne terminy według RIO

Samorząd terytorialny

RIO w Opolu sporządziła zestawienie istotnych dla jednostek samorządu terytorialnego terminw związanych ze sprawozdawczością budżetową.

15.09.2010

NSA rozpatrzy skargę w sprawie podsłuchów CBA

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzy 1 października br. skargę kasacyjną Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 kwietnia 2010 r. w...

15.09.2010

Tylko jednostka wojskowa "zwolni" z podatku

Wolne od podatku mają być świadczenia przyznane wyłącznie tym żołnierzom, którzy wchodzą w skład (przynależą do) jednostki wojskowej użytej poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym...

15.09.2010

Zadania medycyny katastrof

BHP

Do zadań medycyny katastrof należy optymalizowanie medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach masowych, by ograniczyć ryzyko niepotrzebnej śmierci, Przez wypadek masowy rozumie się zdarzenie, w...

15.09.2010

Gwarancja tylko dla konkretnego długu

Sąd Najwyższy wydał 9 września 2010 r. precedensowe orzeczenie dotyczące gwarancji zapłaty długu celnego. Zmiana linii orzeczniczej ma bardzo duże znaczenie dla tych zakładów ubezpieczeń oraz tych...

15.09.2010