W skład prezydium weszli także:
- adw. Krzysztof Komorowski – zastępca sekretarza
- adw. Mirosława Pietkiewicz – skarbnik
- adw. Ewa Krasowska – rzecznik dyscyplinarny NRA
- adw. Małgorzata Gruszecka – członek prezydium
- adw. Monika Strus-Wołos – członek prezydium

Zenon Marciniak dotychczasowy wiceprezes NRA, jest adwokatem od 1986 r. Był dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu w latach 2001-2007. Od 12 lat aktywnie angażuje się w szkolenie aplikantów, wykształcił ponad 300 adwokatów.

Jacek Trela jest adwokatem od 1986 r., Przez dwie kadencje (2001-2007) był dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi wykłady dla warszawskich aplikantów adwokackich.

Krzysztof Boszko, dotychczasowy Sekretarz NRA, jest adwokatem od 1989 r. Był zastępcą sekretarza NRA w latach 2004-2007. Jest arbitrem w stałych sądach arbitrażowych organizacji gospodarczych, m.in. w PKPP Lewiatan.

Krzysztof Komorowski został  wpisany na listę adwokatów w 1991 r. Aktywnie działa w samorządzie od 1998 r., gdy został członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 1995-1998 był sędzią Sądu Dyscyplinarnego przy tej Radzie, w latach 1998-2001 - Rzecznikiem Dyscyplinarnym. Przez ostatnie trzy lata był skarbnikiem warszawskiej palestry.

Mirosława Pietkiewicz jest adwokatem od 1982 r.  Była wicedziekanem, a następnie dziekanem olsztyńskiej Okręgowej Rady Adwokackiej w latach 2004-2010. Jest członkiem państwowej komisji przygotowującej egzaminy na aplikację adwokacką.

Ewa Krasowska dotychczasowy Rzecznik Dyscyplinarny NRA, jest adwokatem od 1984 r. Niemal od początku kariery pełniła funkcje w pionie dyscyplinarnym Adwokatury jako m.in. sędzia Sądu Dyscyplinarnego białostockiej Okręgowej Rady Adwokackiej (1989-1995) i jej Rzecznik Dyscyplinarny ORA (1998-2004).

Małgorzata Gruszecka to adwokat od 1999 r. Niemal od początku swej kariery aktywnie uczestniczy w organizacji szkoleń zawodowych adwokatów. Jest członkiem Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA od 2008 r. W roku 2010 powołana przez Ministra Sprawiedliwości w skład zespołu do przygotowania pytań konkursowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikacje. Wieloletni organizator Artystycznych Spotkań Prawników odbywających się od lat 90-tych w okresie 11 listopada.

Dr Monika Strus-Wołos jest adwokatem od 1996 r. Była członkiem NRA w kadencji 2007-2010 a wcześniej członkiem ORA w Radomiu. Od 2004 r. przewodniczy Komisji ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Współorganizuje i koordynuje akcje bezpłatnych porad prawnych i inne działania o charakterze pro bono. Za działalność na rzecz ruchu hospicyjnego otrzymała nagrodę „Złoty Paragraf 2008” oraz wyróżnienie w konkursie „Prawnik Pro Bono”.

Czytaj także: Andrzej Zwara nowym prezesem adwokatury