Spór o przesyłki sądowe trafi do sądu

Poczta Polska wystąpi na drogę sądową przeciwko Polskiej Grupie Pocztowej, Integer.pl i Ogólnopolskiemu Związkowi Niepublicznych Operatorów Pocztowych. Zdaniem Poczty, instytucje te rozpowszechniają...

07.02.2014

Coraz więcej osób pobiera świadczenia przedemerytalne

Ubezpieczenia społeczne

Już ponad 152 tys. Polaków pobiera świadczenia przedemerytalne, czyli aż o 30 tys. więcej niż w styczniu 2013 r. Każdego miesiąca ta grupa powiększa się średnio o 3 tys. osób.

07.02.2014

Sądy orzekają inaczej niż orzekło ministerstwo

Pomimo, że według Ministerstwa Sprawiedliwości zaświadczenie komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych może być podstawą egzekucji i skierowane do komornika (czytaj na ten temat tutaj), w...

07.02.2014

Pediatrzy chcą prowadzić praktyki POZ

Polskie Towarzystwo Pediatryczne apeluje do parlamentarzystów o priorytetowe potraktowanie projektu noweli, która umożliwi otwieranie młodym pediatrom wraz z internistami praktyk podstawowej opieki...

07.02.2014

NRL: ograniczenie pracy lekarzy grozi katastrofą

Według Naczelnej Rady Lekarskiej wprowadzenie limitów czasu pracy lekarzy w obecnym systemie groziłoby katastrofą. Przedstawiciele Izby podkreślili, że nie sprzeciwiają się ograniczeniu czasu pracy,...

07.02.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski