Banki masowo łamią nasze prawa

Niemal wszystkie banki, podsuwając nam do podpisu umowy o karty płatnicze, wpisują tam paragrafy niezgodne z prawem! - alarmuje w najnowszym raporcie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów....

29.11.2010

Czy posłowie zapłacą mandaty?

Od początku tej kadencji do połowy listopada tego roku do marszałka Sejmu wpłynęło z policji sześć wniosków o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności posłów, których złapano na zbyt szybkiej...

29.11.2010

Opłaty za użytkowanie wreszcie racjonalne

Sprzedaż gruntu uwalnia od opłaty rocznej. Od dnia transakcji obciąża ona nabywcę. Gmina musi rozliczyć ją proporcjonalnie - wynika z wyroku Sądu Najwyższego.

29.11.2010

Rząd odgrzewa stare projekty ustaw

Przed wyborami parlamentarnymi Platforma Obywatelska powraca do starych pomysłów. W tym tygodniu rząd zgłosi poprawkę do własnego projektu o zawieszeniu subwencji dla partii politycznych....

29.11.2010

Ograniczenia w ograniczaniu telekomunikacji

Samorząd terytorialny

Gmina, przy wykonywaniu władztwa planistycznego i nakładaniu ograniczeń na inwestycje telekomunikacyjne, musi uwzględniać konstytucyjne zasady racjonalności i proporcjonalności. Nie wolno jej też...

29.11.2010

Aport do spółki osobowej z VAT

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej jest czynnością odpłatną, obciążoną podatkiem od towarów i usług. Stanowisko takie potwierdził 26 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

29.11.2010

Eldorado dla doradców w Elektrimie

Ponad 458 tys. zł otrzymała we wrześniu najlepiej opłacana kancelaria prawna Modrzejewski i Wspólnicy obsługująca Elektrim. Tak wynika z ostatniego sprawozdania złożonego do akt przez zarządcę...

29.11.2010

Skomplikowane prawo, a nie wydawcy dezorientują sędziów

Dla polskich sędziów źródłem prawa przestały być Dzienniki Ustaw, zastąpiły je komercyjne programy komputerowe. Przez ignorancję sędziów i błędy w tych programach strony przegrywają sprawy w sądach -...

29.11.2010

Do 7 grudnia kandydatury na wolne miejsce w TK

Do 7 grudnia kluby mają czas na zgłaszanie kandydatur na sędziego Trybunału Konstytucyjnego - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe Kancelarii Sejmu. Posłowie muszą wybrać jeszcze jednego...

29.11.2010

Wybrano nowe prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

Prawnicy

Obradująca w sobotę Naczelna Rada Adwokacka wyłoniła ze swojego grona prezydium swój organ wykonawczy. Wiceprezesami NRA zostali: Zenon Marciniak, adwokat z Warszawy, dotychczasowy wiceprezes NRA i...

28.11.2010

ETS: nazwa "czysta czekolada" wprowadza w błąd

Zezwalając na używanie nazwy czysta czekolada Włochy naruszyły prawo Unii - tak orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku zapadłym 25 listopada br. Zdaniem Trybunału, prawidłowe...

28.11.2010