Trzy godziny trwała druga część konkursu na aplikację ogólną, który odbył się 26 października w hali numer 4 Centrum Expo w Warszawie.

W przeważającej opinii zdających egzamin uznany został za bardzo trudny – donosi „Rzeczpospolita”.

– Kazusy muszą być trudne, bo tylko w ten sposób uda się wyłonić najlepszych kandydatów. Takich, którzy mają nie tylko sporą wiedzę, ale i umiejętność logicznego rozumowania i trafnej argumentacji – powiedział dziennikowi sędzia Rafał Dzyr.

Kazusy z prawa prywatnego dotyczyły odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanego auta. Zadanie z prawa karnego odnosiło się do odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanego auta. Dodatkowo, młodzi prawnicy musieli uporać się z kazusem z zakresu prawa publicznego, który dotyczył kwestii zaskarżenia uchwały rady gminy regulującej sposób sprzedaży alkoholu na terenie gminy.

Każde z zadań konkursowych będzie oceniać dwóch egzaminatorów, w skali od zera do 25 punktów. Ostateczny wynik stanowić będzie średnią punktów wystawionych przez obu członków komisji egzaminacyjnej.

Komisja egzaminacyjna ma miesiąc na podanie wyników końcowych. Jak jednak podaje „Rzeczpospolita” możliwe jest ich ogłoszenie za ok. 15-20 dni.

Na aplikację ogólną dostanie się 200 osób z najlepszymi wynikami.

Grzegorz Dacko

Źródło: http://www.rp.pl/artykul/740000-Egzamin-na-aplikacje-ogolna--trudne-kazusy-w-II-etapie.html

 ]]>