24-letni górnik zginął w Czechowicach – Dziedzicach

BHP

24-letni górnik pracujący przy obsłudze przenośnika taśmowego zginął w nocy z czwartku na piątek w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia w CzechowicachDziedzicach, gdzie pracował od 2 lat poinformował...

29.11.2013

Seremet nie poda się do dymisji

Prokurator generalny Andrzej Seremet powiedział w piątek, że nie poda się do dymisji, jeśli premier nie przyjmie sprawozdania z działalności prokuratury. Nie widzę żadnych podstaw - zaznaczył....

29.11.2013

Polskie samorządy docenione w Europie

Samorząd terytorialny

Projekt Bielsko-Biała chroni klimat został wybrany najlepszym projektem realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego w Europie. 27 listopada w Maastricht odbyła się gala wręczania nagród w...

29.11.2013

Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości już 2 grudnia

2 grudnia odbędzie się 37 posiedzenie Radu Przejrzystości na którym zostaną podjęte kolejne stanowiska w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych produktów leczniczych oraz świadczeń.

29.11.2013

Programy CIP i COSME poprawiają konkurencyjność MSP

Ważnym instrumentem wsparcia konkurencyjności przedsiębiorstw są programy unijne, które uzupełniają pomoc oferowaną firmom na szczeblu krajowym. Jednym z nich jest program CIP, którego realizacja...

29.11.2013

Kancelaria RKKW wygrała spór dot. farmy wiatrowej

Rynek

Umowa o przyłączenie zainteresowanej spółki do sieci nie mogła być zawarta z uwagi na fakt utraty ważności warunków przyłączenia do sieci wydanych wcześniej zainteresowanej spółce.

29.11.2013

Niemcy: ponadpartyjny sprzeciw wobec gazu łupkowego

Środowisko

W Niemczech władze lokalne w landach rywalizują o to, kto jest bardziej przeciwko szczelinowaniom hydraulicznym w poszukiwaniach gazu łupkowego, bez względu na opcję polityczną - mówi szef...

29.11.2013

Radni w końcu wyrazili zgodę, Płock wyemituje obligację

Finanse samorządów

Radni Płocka przyjęli ostatecznie, w drugim głosowaniu, projekt uchwały o emisji obligacji miejskich na łączną kwotę ponad 86,8 mln zł. Celem emisji ma być spłata kredytów poinformował płocki Urząd...

29.11.2013

Znamy stawki karty podatkowej na 2014 rok

Minister finansów ogłosił wczoraj stawki karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki...

29.11.2013

Szkolny podręcznik promuje przemoc

Dziesięcioletnie dzieci uczą się angielskiego z podręcznika promującego nieodpowiednie zachowanie, przemoc, a nawet okrucieństwo, alarmuje Gazeta Polska Codziennie.

29.11.2013

Dodano nowe funkcjonalności w systemie eWuś

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował iż do Systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWuś) została dodana nowa funkcjonalności pozwalająca na weryfikację prawa do świadczeń...

29.11.2013