Deloitte liderem w doradztwie dla ochrony zdrowia

Rynek

Deloitte zajął 1. miejsce w światowym rankingu firm doradczych w sektorze ochrony zdrowia. Łączny przychód firmy z tytułu tej działalności wyniósł 1,6 mld dolarów, co oznacza 9,4-procentowy udział w...

06.06.2011

Złoty stabilny z lekką tendencją do umocnienia

Początek tygodnia pokazuje stabilne kwotowania złotego, ktry w ocenie dilerw ma lekką tendencję do umocnienia. Kluczowa dla inwestorw będzie środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej o poziomie stp...

06.06.2011

Dokumentowanie zakupu złomu żelaznego

Zakup złomu żelaznego od ludności można dokumentować za pomocą dowodów wewnętrznych. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 20 maja 2011 r....

06.06.2011

Nowe znaki drogowe

BHP

Dwoma rozporządzeniami Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 89, poz. 508 oraz 509) zostały wprowadzone nowe informacyjne znaki drogowe wskazujące początek i...

06.06.2011

W stolicy nie podarują mandatów

Komornicy w imieniu stolicy upominają się o pieniądze od 16 tys. kierowców, którzy zignorowali uliczne parkometry w latach 2003 - 2011. Próbują także egzekwować mandaty przedawnione....

06.06.2011