Jak powiedział szef resortu do zgromadzonych sędziów i prokuratorów, dla obywateli kontakt z sądem, wymiarem sprawiedliwości, nie należy do przyjemnych, ale - jak dodał - w takich odnowionych murach "będzie na pewno przyjemniejszy".
W wyniku prac remontowych w siedzibie Sądu Rejonowego w Mielcu uzyskano m.in.: 9 sal rozpraw, 15 pokoi sędziowskich, 37 pokoi biurowych, pokój przesłuchań dla małoletnich tzw. „przyjazny pokój”, pokoje dla ławników i adwokatów oraz kancelarię tajną.
Minister Kwiatkowski podkreślił także, że dla ministerstwa nie zawsze łatwo jest podejmować decyzję o przyznaniu środków, ale w przypadku sądu mieleckiego - jak zaznaczył - pieniądze te zostały dobrze i racjonalnie wydatkowane.
Po uroczystości minister otrzymał od starosty mieleckiego Andrzeja Chrabąszcza obraz namalowany przez lokalną artystkę, przedstawiający inny zabytkowy budynek w tym mieście, w którym obecnie mieści się Muzeum Regionalne.
Cały remont budynku sądu został sfinansowany z budżetu resortu sprawiedliwości. Kosztował ponad 6,7 mln zł. W wyniku rewitalizacji uzyskano m.in.: 9 sal rozpraw, 15 pokoi sędziowskich, pokój przesłuchań dla małoletnich, tzw. przyjazny pokój, oraz kancelarię tajną. Remont rozpoczął się w 2005 r.

Natomiast sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski wziął w poniedziałek udział w uroczystości zakończenia inwestycji w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim oraz Sądzie Rejonowym w Goleniowie. Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (Plac Wolności 1c) kosztowały ponad 625 tys. zł.
Koszt inwestycji na potrzeby Sądu Rejonowego w Goleniowie wyniósł ponad 3, 5 miliona złotych.
Jak informujue MS, w 2011 r. na wydatki majątkowe zaplanowano prawie 350 milionów złotych (dokładnie 358.829 tys. zł). Ponadto, na realizację niezbędnych remontów obiektów sądowych zaplanowano kwotę ponad 112 milionów złotych (112.219 tys. zł). Po zakończeniu sześciu inwestycji budowlanych planuje się w tym roku uzyskać przyrost powierzchni w wysokości 26.657 m2 oraz zmodernizować 2.370 m kw.