Financial Action Task Force jest organizacją międzynarodową przeciwdziałającą praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jej głównym celem jest ustalanie globalnych standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które stanowią punkt wyjścia dla większości jurysdykcji na świecie przy tworzeniu krajowych regulacji prawnych. FATF mimo działania na arenie międzynarodowej, zrzesza jedynie 31 krajów, a Polska nie jest jej członkiem. Stała reprezentacja w w tej organizacji, oprócz prestiżu, umożliwia udział Polski w kształtowaniu standardów międzynarodowych, a w przyszłości może pozytywnie wpłynąć na decyzję o członkostwie naszego kraju w FATF.

Radosław Obczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W UKNF od 2007 r. zajmuje się zagadnieniami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Reprezentuje UKNF w podkomitecie ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy EBA, ESMA i EIOPA oraz należy do grona ewaluatorów działających przy Komitecie Ekspertów Rady Europy MONEYVAL.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.knf.gov.pl, stan na 17 czerwca 2011 r.