Pracownik ma prawo odwołać się od krzywdzącej oceny

HR

Dwa razy Sąd Najwyższy musiał się zająć sprawą urzędniczki ośrodka pomocy społecznej, ktra odwoływała się od negatywnej oceny swojej pracy. Taką notę dostała po raz pierwszy po 17 latach pracy, gdy...

27.04.2011

Beata Gessel arbitrem w międzynarodowym konkursie

Dr Beata Gessel-Klinowska vel Kalisz, wspólnik zarządzający warszawskiej Kancelarii GESSEL oraz prezezs Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan, wzięła udział w międzynarodowym turnieju arbitrażowym...

27.04.2011

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe

BHP

Na arenie międzynarodowej brak jest jednoznacznej definicji zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Stąd też w zakładach gromadzących informacje o takich zdarzeniach często przyjmuje się własne definicje i...

27.04.2011

Rozwiązania na wypadek naruszenia konkurencji

Każde, nawet nieumyślne naruszenie prawa konkurencji grozi surowymi konsekwencjami: nieważność porozumienia, możliwość nałożenia kary przez UOKiK (aż do 10% przychodu firmy), negatywny PR oraz...

27.04.2011

W Sejmie debata nad odwołaniem ministra skarbu

W środę po południu w Sejmie rozpoczęła się debata nad wnioskiem PiS o wotum nieufności wobec ministra skarbu Aleksandra Grada. PiS zarzuca Gradowi m.in. złe prowadzenie prywatyzacji i niewłaściwy...

27.04.2011

Brak pieniędzy to brak umowy

Budowa dróg leży w interesie publicznym. Jednak wobec ograniczenia środków na ten cel (w drodze uchwały Rady Ministrów), nie jest możliwa realizacja wszystkich uprzednio zamierzonych inwestycji w...

27.04.2011

Spotkanie premiera z samorządowcami. Będą kolejne

Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Andrzej Porawski poinformował po spotkaniu premiera Donalda Tuska z samorządowcami, że będą kolejne takie spotkania. We wtorek wieczorem...

27.04.2011

"Iustitia" likwiduje zespół ds. refromy sądownictwa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" rozwiązało swój Zespół Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa. Powodem tej decyzji jest to, że "władze nie chcą korzystać z efektów jego pracy". - Dalsze...

27.04.2011

UOKiK karze firmę internetową

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał spółkę Virtual Line, zajmującą się świadczeniem usług telekomunikacyjnych w Łodzi za to, że w przypadku rozwiązania umowy przez abonenta lub z jego winy...

27.04.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski