Pieniądze, które przesyła klient na konto sprzedawcy internetowego jako zapłata za przesyłkę są zwrotem kosztów i nie muszą być ujmowane na fakturze VAT.

W przypadku, kiedy sprzedawca posiada upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umowy o usługi pocztowe w imieniu i na rachunek kupującego - mamy do czynienia ze zwrotem kosztów i kwota ta nie wchodzi do podstawy opodatkowania, gdyż nie będzie stanowiła dla sprzedawcy obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. W takim wypadku nie świadczy on usługi pocztowej, a nabywa ją od Poczty Polskiej bezpośrednio kupujący. W przedmiotowym przypadku następuje jedynie zwrot kosztów, który nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub klienta jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy lub klienta.

Nie podlega opodatkowaniu jedynie kwota stanowiąca zwrot kosztów przesyłki, natomiast opodatkowaniu podlegać będzie ewentualne dodatkowe wynagrodzenie za zawarcie w ramach pełnomocnictwa umowy z pocztą (wynagrodzenie za te czynności może być zawarte w cenie towaru i opodatkowane wraz z towarem). Z tytułu zwrotu tych kosztów, sprzedawca nie jest obowiązany wystawić faktury VAT, ani nie jest obowiązany do ujmowania tych kwot w ewidencji sprzedaży i zakupu VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2011 r., sygn. IPPP2/443-766/11-2/JO.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl