Autobus szynowy modernizowany w przetargu

Zamówienie z wolnej ręki to odstępstwo nie tylko od zasady udzielania zamówień w trybach podstawowych, ale jest także jedynym trybem, w którym nie jest realizowana zasada konkurencyjności. Dlatego...

07.05.2011

Nowy prawnik w kancelarii RöHRENSCHEF

Rynek

Począwszy od maja 2011 roku do zespołu warszawskiej kancelarii RöHRENSCHEF dołączyła dr Justyna Tokarzewska, procesualistka z zakresu ochrony własności intelektualnej, która specjalizuje się także...

06.05.2011

Samorządy idą na wojnę

Zaostrza się konflikt między samorządowcami a Ministrem Finansów. Jacek Rostowski zapowiedział, że z obostrzeń finansowych wobec samorządów nie zrezygnuje. W odpowiedzi samorządy propozycje dotyczące...

06.05.2011

Straż miejska przekształca się w policję drogową

Z ostatniej kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynika, że zamiast dbać o porządek na ulicach i osiedlach, strażnicy miejscy zajmują się przede wszystkim ściganiem kierowców, którzy przekraczają...

06.05.2011

NIK: straże gminne nie służą do zarabiania pieniędzy

Samorząd terytorialny

Straże gminne (miejskie) stały się przedsiębiorstwem przeznaczonym do zarabiania pieniędzy na karaniu wykroczeń drogowych zamiast służbą mającą zapewnić spokój i bezpieczeństwo publiczne wynika z...

06.05.2011

Linie rozgraniczające muszą być jednoznacznie ustalone

Samorząd terytorialny

Jednym z głównych zadań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest określenie przeznaczenia terenów oraz rozgraniczenie terenów o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania. W tym...

06.05.2011

W przyszłym tygodniu radcowie prawni doradzą za darmo

Prawnicy

Krajowa Rada Radców Prawnych już po raz trzeci organizuje bezpłatną pomoc prawną. W tym roku akcja Niebieski Parasol potrwa od 9 do 13 maja, jej tematem przewodnim będzie prawo cywilne. Porady będą...

06.05.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski