Wydłużył się czas sprzedaży mieszkania

Budownictwo

Czas, jaki jest potrzebny do sprzedaży mieszkania stanowi swego rodzaju wskaźnik sytuacji na rynku mieszkaniowym. Wydłuża się on, gdy na rynku panuje marazm, a sprzedających jest więcej od tych,...

04.10.2011

Jak kupić mieszkanie na rynku pierwotnym?

Budownictwo

Mieszkania kupione na rynku pierwotnym cieszą się coraz większym zainteresowaniem nabywcw. Nieruchomości kupione od deweloperw to zdecydowanie lepsza lokata kapitału od mieszkań kupionych na rynku...

04.10.2011

Skarga do Brukseli na ustawę o informacji

Do Komisji Europejskiej wpłynęła skarga polskiego obywatela na podpisaną już przez prezydenta rządową nowelizację ustawy o dostępie do informacji publicznej....

04.10.2011

Sąd: bloger odpowiada za komentarze internautów

Sąd Okręgowy w Tarnowie wydał w poniedziałek wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych, w którym uznał, że administrator bloga odpowiada za rozpowszechnianie bezprawnych treści. Wątpliwości do wyroku...

04.10.2011

TK zbada sprawę opłat od urządzeń kopiujących

Trybunał Konstytucyjny rozpozna 11 października br. pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu dotyczące uiszczania opłat przez producentów i importerów magnetofonów, magnetowidów i innych...

04.10.2011

Można dostawać polską i zagraniczną emeryturę

ZUS przypomina, że osoby aktywne zawodowo w Polsce jak i za granicą - w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii mogą ubiegać się o emeryturę...

04.10.2011

NSA: pas drogowy to nie tylko nawierzchnia drogi

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w rozważaniach nad tym jak wysoko i jak głęboko sięga nieruchomość gruntowa (a jest nią również wydzielony pas terenu pod drogi) przydatne wydaje się...

04.10.2011

Wolne stanowiska sędziowskie

Rynek

Kolejne stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych zostały zwolnione. M.in. w Gdańsku, Lublinie, Radomiu, Rzeszowie, Warszawie.

03.10.2011

Ważne terminy dla j.s.t. w IV kwartale 2011 r.

Samorząd terytorialny

Za Regionalną Izbą Obrachunkową w Opolu publikujemy wykaz terminów istotnych dla samorządów i związanych z przekazywaniem sprawozdań z działalności.

03.10.2011

Brytyjskie sankcje dla Rosjan za śmierć prawnika

Prawnicy

Londyn zakazał wjazdu na Wyspy 60 rosyjskim funkcjonariuszom zamieszanym w śmierć Siergieja Magnitskiego - poinformowała gazeta Observer. Prawnik fundacji Hermitage Capital został zamęczony dwa lata...

03.10.2011

GLN doradza przy sprzedaży Telefonii DIALOG

Rynek

Kancelaria Gide Loyrette Nouel doradzała KGHM Polska Miedź S.A. przy transakcji sprzedaży 100 proc. akcji Telefonii DIALOG S.A. na rzecz spółki Netia S.A. Transakcja opiewała na sumę 945 milionów...

03.10.2011