Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o prokuraturze. Pożądane tematy to: pozycja ustrojowa prokuratury w Polsce, rola procesowa prokuratora w postępowaniu karnym i w pozostałych postępowaniach, pozycja ustrojowa i zadania prokuratury w Polsce i za granicą- studium porównawcze, historia prokuratury w Polsce, reforma prokuratury na gruncie ustawy rozdzielającej stanowiska Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, wizerunek prokuratury w oczach opinii publicznej i mediów.
Do konkursu można zgłaszać własne prace, które zostały obronione w roku akademickim 2011/2012, w terminie od 01.10.2011 r. do 30.06.2012 r. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie uczelni potwierdzające obronę pracy magisterskiej i termin obrony, jak również opinie promotora i recenzentów.
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 3000 zł, a wyróżnieni laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.