Nowi członkowie KRS zaczynają pracę

Prawnicy

Dobiega końca proces wymiany częsci składu Krajowej Rady Sądownictwa. Wybrano już 11 nowych członków. Pierwsi z nich rozpoczynają swoje kadencje w piątek 21 marca. Niemożliwe natomiast jest na razie...

21.03.2014

Opolskie: powstał Regionalny Klaster Senioralny

Stworzenie kompleksowej oferty usług zdrowotnych, opiekuńczych i osobistych skierowanych do osób starszych stawiają sobie za cel instytucje, które utworzyły w województwie opolskim Regionalny Opolski...

21.03.2014

Opolskie: zespół szpitali będzie spółką

Szpital w Kup specjalizuje się w leczeniu chorób płuc i reumatycznych, ma oddział geriatrii, a wkrótce powstanie w nim Regionalne Centrum Geriatryczne, jedyne takie na Opolszczyźnie. Z kolei oddział...

21.03.2014

Sejm podzielony ws. zakazu handlu w niedzielę

HR

PO chce odrzucenia dwóch projektów ustaw o zakazie handlu w niedzielę - obywatelskiego i poselskiego. Projektów nie poprze TR i PSL. Za dalszymi pracami opowiedziały się kluby PiS, SP a także, z...

21.03.2014

Powiat wałbrzyski wyremontuje cztery mosty

Cztery mosty mają być w tym roku wyremontowane w powiecie wałbrzyskim. Prace mają pochłonąć 500 tys. zł; pieniądze będą pochodzić z budżetu samorządu i rządowej promesy na likwidację skutków...

21.03.2014

Władze Wrocławia ogłosiły przetarg na obwodnicę Leśnicy

Samorząd terytorialny

Władze Wrocławia zdecydowały o rozpoczęciu procedury przetargowej na budowę obwodnicy Leśnicy (jednej z dzielnic miasta), mimo iż w styczniu 2014 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie zgodziła...

21.03.2014