Według informacji PAP uzyskanych ze źródeł zbliżonych do kierownictwa PSL w pakiecie społecznym Stronnictwa "Z myślą o rodzinie" ma znaleźć się propozycja przekazania Funduszu Pracy w zarządzanie partnerom społecznym: związkom zawodowym i pracodawcom.

"Nie chcę ujawniać szczegółów. Pracujemy nad rozwiązaniami, które dawałyby możliwość efektywniejszego wykorzystania środków Funduszu Pracy. W obecnej formie prawnej środki Funduszu Pracy na aktywną walkę z bezrobociem są blokowane przez ministra finansów, co utrudnia skuteczne przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom na rynku pracy" - powiedział rzecznik PSL Krzysztof Kosiński, pytany o informacje, które uzyskała PAP.

Kosiński podkreślił, że już w poprzedniej kadencji minister pracy z PSL Jolanta Fedak wnioskowała do ministra finansów Jacka Rostowskiego o odblokowanie środków z Funduszu Pracy. "Podobne starania czyni teraz minister (pracy Władysław - PAP) Kosiniak-Kamysz. W tej chwili zależy nam, aby środki z Funduszu Pracy zostały uruchomione. Dzięki temu można przeciwdziałać chociażby rosnącemu bezrobociu wśród młodych ludzi" - zaznaczył rzecznik Stronnictwa.

Fundusz Pracy (FP) to państwowy fundusz celowy, który działa od 1 stycznia 1990 r. Zasady opłacania jego składek ujęte zostały w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem Funduszu jest łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia.

Pieniądze z FP przeznaczone są przede wszystkim na zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne oraz programy przeciwdziałania bezrobociu. Obowiązkowa składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Według danych ministerstwa gospodarki w latach 2009-2010 wsparcie z Funduszu Pracy uzyskało około 1,5 mln bezrobotnych, w tym na staże skierowano ponad 550 tys. absolwentów, z czego ponad 52 proc. znalazło zatrudnienie. W tym okresie utworzono także ponad 240 tys. nowych miejsc pracy, z czego 140 tys. bezrobotnych rozpoczęło działalność gospodarczą.

Kosiński pytany, czy ludowcy w ten sposób chcą konkurować z lewicą, odpowiedział: "SLD maszeruje, (Janusz - PAP) Palikot lansuje się w Sali Kongresowej, my pracujemy nad ustawami w ramach pakietu społecznego".

Marta Tumidalska (PAP)

laz/ cyk/ amac/