Szpitale to ból głowy samorządów. Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych przewidujący wprowadzenie dodatkowej reguły wydatkowej wymusi w wielu przypadkach na samorządach przekształcenie ZOZ-ów w spółki handlowe, aby wyłączyć ich wpływ na wielkość deficytu (zgodnie z obowiązującymi przepisami ZOZ-y funkcjonujące jako spółki nie wchodzą do sektora finansów publicznych). Danuta Kamińska, skarbnik Katowic, zwraca uwagę, że władze samorządowe mogą dochować najwyższej staranności, a i tak – m.in. za sprawą szpitali – mogą nie dotrzymać wskaźników długu i deficytu, które zakłada projekt nowelizacji. Chodzi o to, że przekroczenie limitów może nastąpić w szpitalach, ale to nie one będą ponosić konsekwencje. Wystarczy, aby NFZ (fundusz sektora rządowego) nie zapłacił za usługi szpitala, a konsekwencje poniesie samorząd, który odpowiada za długi ZOZ-ów.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna